Rycerz Niepokalanej - Luty 1934
RN 2/1934
34 "Na upadek i powstanie wielu..."
Rycerz Niepokalanej
37 Niebezpieczne sąsiedztwo
Joten

Od czasów Heroda szukającego Dziecięcia, aby Je zabić, aż po dziś dzień, Chrystusa ciągle prześladują. Już za ziemskiego życia Parna Jezusa świat podzielił się na dwa obozy walczące ze sobą: jedni w obronie Chrystusa, inni przeciw Niemu.

40 Lurd i św. Bernardeta
J. N.

Dzień 11-go lutego 1858 r. pozostanie na zawsze w pamięć czcicieli Niepokalanej, jako dzień radosny, w którym niebiosa nachyliły się ku ziemi, a ze swego tronu zeszła ku nam promienna zorza - Niepokalana Dziewica. Zeszła, by czynić nam dobrze, by Swoją miłość Ku nam objawić.

43 Lourdes
Czesława Chadzyńska - Fiszerowa

Wiersz.

44 O prasę katolicką
X. I. Ch.

Lwowska "Gazeta Niedzielna" wskazuje na przykład Hiszpanji, jako dowód wielkiego wpływu prasy katolickiej na zwycięstwo katolików w ostatnich wyborach do kortezów (sejmu). Prasa katolicka, mimo ostrych prześladowań ze strony rządu, nietylko że utrzymała stan swego posiadania, ale owszem, znacznie wzrosła, a to dzięki zrozumieniu jej znaczenia i płynącym stąd darowiznom osób prywatnych.

44 Objawienia Matki Bożej w Belgji
M. W.

Jak donosiliśmy już w "Rycerzu" w numerach z marca i z września ub. roku, objawiła się Matka Boża dzieciom we wsi Borę (Beauraing), w diecezji Namur (półn. Belgja).