Hymn milicyjny

(DALSZY CIĄG KONKURSU)

Hetmań nam, hetmań nam,
Przenajdroższy Kwiecie nasz!
Piekieł bramę, Matko, złam,
Drogę w życiu Boską wskaż.

Armja Twoja wzywa Ciebie,
Sztandar w górę wznosi Twój.
Przybądź, Pani, nam w potrzebie,
Gdy na święty idziem bój,

Pobłogosław hufce nasze,
Daj miłości oręż w dłoń,
Niech nadzieja nas opasze
I hełm wiary zdobi skroń.

Hetmań nam i t. d.

My na podbój dusz śpieszymy,
By królestwo szerzyć Twe.
Marjo, Wodzu nasz jedyny,
Prowadź w walkę dzieci Swe.

Precz szatańskie świata moce,
Ustąp z drogi grozo zła,
W Jutrzni blasku zginą noce,
Doczesności pierzchnie mgła.

Hetmań nam i t. d.

W Twojej chwale u stóp Krzyża,
Skromnie zwycięstw złożym znój,
A Zbawiciel z męki zwyża
Błogosławieństw ześle zdrój.

O Maryjo, Jezu Chryste -
Wasza armja, Wasz my lud,
W dani serca niesiem czyste
Z całego życia trud.

Hetmań nam i t. d.