Rycerz Niepokalanej - Listopad 1934
RN 11/1934
322 I my mamy być świętymi!
Rycerz Niepokalanej

W dzień WW. Świętych jawi się przed nami legjon szczęśliwych niebios mieszkańców, jaśniejących blaskiem chwały i radości wiekuistej.

324 Ukochanej Matce

Wiersz.

325 Dziś jestem szczęśliwy
M. S.

Dwadzieścia lat minęło jak byłem u spowiedzi św., kiedy jeszcze dobrze mi się powodziło i żyłem bez walki i kłopotów, gdy Bóg się mną opiekował. Będąc w dobrobycie zapomniałem o Bogu. Bóg zapomniał też i o mnie.

327 Trudna religja
M. K.

Nieraz dają się słyszeć słowa: religja katolicka jest trudną do zachowania. Jej przepisy są ciężkie. Bez wątpienia każdy przepis prawa ogranicza wolność człowieka j stąd już jest czemś ciężkim; bardziej jeszcze, gdy nakazuje coś, do i czego natura nie czuje skłonności, albo nawet odczuwa wstręt i ma skłonność przeciwną.

328 Dzień Zaduszny
Maria Personowska

Na świecie pochmurno, szaro, jakoś dziwnie smutno... Świat jakby żałobą okryty. Z wysokiej wieży wiejskiego kościółka rozlega się głuchy odgłos dzwonu. Odbija się echem w szarych, słomianych strzechach, by mieszkańcy ich szli do Pana nad pany słać gorące modły za dusze zmarłych.

329 O nowy klejnot Niepokalanej
B. A.

W kilku dawniejszych numerach "Rycerza" podaliśmy wiadomość o dziwnych wypadkach religijnych w Belgji. Były tam podobno w miejscowości Borę cudowne objawienia, uzdrowienia i nawrócenia.

330 Niepokalana była wśród nas
B. Marin

Wioska nasza niewielka. Ma ładną starą francuską nazwę, której już młodzi prawie nie rozumieją. Ulubione miejsce ptasząt i wszelkiej zwierzyny polnej, garnącej się z ufnością w pobliże naszych zagród.

331 Dziś mnie - jutro tobie!
Ursyn Danawa-Alniewski

Położenie sanatorjum, urządzenie i obsługa, wszystko tam bez zarzutu, luksusowe, świetne. I zdawałoby się, że przebywającym tam pacjentom ptasiego mleka chyba tylko brakować może. A jednak...

336 Polska pielgrzymka na cudzie krwi św. Januarego w Neapolu
Gustaw Lawina

W dniu 18 b. m. przybyły do Neapolu dwie polskie pielgrzymki. Jedna, udająca się na Kongres Eucharystyczny do Buenos Aires, druga do Neapolu na cud krwi św. Januarego, którego święto przypada na dzień 19 września.