Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Ministerstwo Skarbu wydało rozporządzenie mocą którego zaległe podatki sprzed sierpnia 1933 r. mogą być pokryte produktami rolnemi, żywnościowemi, materjałami opałowemi i t. p. Odnosi się to do zaległości podatku dochodowego, gruntowego oraz podatków od spadków i darowizn.

Z dniem 15-go września br. Bank Polski wypuścił nowe banknoty stuzłotowe z podobizną królowej Jadwigi.

Dnia 23-go września b. r. odbyły się Międzynarodowe Zawody Balonowe w Warszawie o puchar Gordon-Bennetta. Udział w zawodach wzięło 8 państw, startowało 17 balonów, w tem 3 polskie. Dwa pierwsze miejsca zdobyli Polacy: 1) kpt. Hynek (zeszłoroczny zwycięzca) na balonie "Kościuszko", osiągając w przeciągu 44.58 godz. - 1331,8 km (lądował w Rosji, niedaleko Woroneża); 2) kpt. Burzyński na "Warszawie" - 1304,7 km a czwarte kpt. Janusz na "Polonii" - 1138,5 km (opadł w Finlandji). Trzecie miejsce zajął Belgijczyk Demutyer, przelatując 1177,8 km. Następne zawody w roku 1935 odbędą się prawdopodobnie w Krakowie.

Zwycięzcy zawodów balonowych
Balon "Warszawa" | kpt. Burzyński | kpt. Hynek | Balon "Kościuszko"

Powrócili do Polski 4 członkowie polskiej wyprawy polarnej na Spitsbergu (wyspa na oceanie Północnym, niedaleko bieguna). Bawili tam przeszło rok czasu w celu naukowego zbadania stron podbiegunowych. Pozostali trzej członkowie udali się do Oslo (stolicy Norwegji) celem omówienia wyników prac w instytucie badań polarnych.

inż. Stanisław Nowkuński

Obok umieszczona fotografja przedstawia inżyniera Stanisława Nowkuńskiego, konstruktora silnika polskiego "G. R Skoda", którego doskonałość umożliwiła zwycięstwo kpt. Bajanowi i Płonczyńskiemu w tegorocznych zawodach lotniczych.

Obecnie w Polsce znajduje się 14.836 umysłowo chorych. W porównaniu do lat ubiegłych liczba ta wzrosła o kilka procent.

Kilku marynarzy z okrętów sowieckie, które odwiedziły Gdynię, pozostało w porcie, tłumacząc się przed władzami polskiemi tem, że w ten sposób pragnęli ujść z Rosji sowieckiej.

We wsi Brzozowo - Panki Romuald Grochowski użył do wbijania gwoździ granatu ręcznego. Nastąpił wybuch, wskutek którego jedna osoba poniosła śmierć a 5 ciężkie obrażenia.

Wytwórczość krajowa w Polsce rozwija się. Obecnie maszyny do przemysłu rzeźniczego, narzędzia do obróbki i przeróbki metali, narzędzia stolarskie, rolnicze i ogrodnicze, które dotąd sprowadzano z zagranicy, wytwarzane są w kraju. Szpryce do zastrzyków w dziedzinie lekarskiej mamy też własnego wyrobu. Muszą one jednak walczyć z konkurencją fabryk niemieckich. Także i przemysł organowy, z którego wyrobu Polska słynęła, ma wszelkie dane, by się należycie rozwinąć. Za mało jednak Polacy popierają swój przemysł krajowy.

Pod Wilnem w miejscowości Biała Waka umarł najstarszy obywatel wileński A. Rymaszewski, w wieku 115 lat. Do ostatniej chwili czuł się zupełnie dobrze i nigdy niebezpiecznie nie chorował.

Brazylja zamówiła w Polsce 5.620 tonn szyn kolejowych.

Według rozporządzenia Minsterstwa Oświaty na uniwersytetach uczyć się będą mogli tylko ci studenci, których zdrowie, przy oględzinach lekarskich, uznane będzie za odpowiednie.

Na wyższych uczelniach w Polsce jest 49.727 młodzieży, w tem 35.628 stanowią mężczyźni a 14.999 kobiety. Katolików studentów jest 36.054, greko-kat. 1.788, ewangelików 1.303, prawosławnych 1.229, a żydów 8.439, czyli 17 procent.

Według obliczeń powódź w województwie krakowskiem (brak sprawozdań z dwóch powiatów zniszczyła 72.981 gospodarstw. Utonęło 55 osób, koni 92 sztuki, bydła 834, świń 2.479, drobiu około 14.000. Woda zniszczyła 1.088 pni pszczelnych i 4.023 drzew owocowych, inwentarz martwy oraz domostwa i plony.

W ostatnich dniach września br. obradował w Warszawie międzynarodowy zjazd slawistów (znawców literatur słowiańskich). W zjeździe wzięło udział 400 uczestników i delegatów, w czem około 200 z zagranicy.

Stanowisko dyrektora administracyjnego Polskiego Radja objął gen. M. Dąbkowski, b. dowódca 7 dywizji piechoty i b. dyrektor departamentu technicznego ministerstwa spraw wojskowych.

Z dniem 1-go października br. Ministerstwo (Poczt obniżyło opłaty pocztowe. Przesyłka listu kosztuje obecnie 25 gr., kartki pocztowej 15 gr. Opłata za list zagranicę wynosi 55 gr., do Austrji Węgier i Czechosłowacji i Rumunji 45 gr. a za kartkę do tych krajów 25 gr. do innych państw 30 gr.. Obniżono też opłaty za przekazy pocztowe, taryfę telefoniczną i telegraficzną. W porozumieniu z "Polskiem Radjem", wprowadzono specjalnie obniżoną opłatę radjotelefoniczną dla wsi, która wynosi obecnie 1 złoty, zamiast 3 zł. na miesiąc.

Wskutek długotrwałej pogody zakwitły powtórnie poziomki i truskawki. W Augustowie w połowie września pojawiły się na rynku dorodne truskawki.

W pierwszych dniach września przeszły nad Lublinem i okolicą silne burze. Ulewy spowo-dowały wylew rzek, które zalały kilka gospodarstw. W powiecie puławskim utonęły dwie osoby. W Końskiem piorun uderzył w zaprzęg jednokonny, zabijając trzy osoby i konia. Wiele domów spłonęło.

W dniu 14-go września b. r. spłonęło 70 budynków we wsi Kamień, pow. puławskiego.

ZE ŚWIATA

W miejscowości Herenthals (Belgja) w sierpniu b. r. spłonął klasztor OO. Kapucynów. Straty są olbrzymie; między innemi pastwą płomieni padło cenne archiwum klasztoru.

dom w kształcie beczki

W Prusach rozwiązano 13 lóż wolnomularskich. W Bad Dürkheim zbudowano dom w postaci beczki (fot. obok), wysokiej i szerokiej na 13.5 m, długiej na 15 m. Posiada wewnątrz 3 piętra i może pomieścić 400 osób.

Otto Müller, przywódca socjalistów austrjackich brał czynny udział w rozruchach lutowych we Wiedniu. Kiedy rząd opanował powstańców, uciekł z innymi do bolszewji. Przyjęto ich "z otwartemi rękoma", jak pisały dzienniki sowieckie. Niestety, w niedługim czasie Müller uciekł z sowietów i oddał się w ręce sprawiedliwości. Twierdzi, że woli najcięższe więzienie austriackie, niż życie w strasznych warunkach bolszewickich. Karę sześć lat więzienia przyjął bez szemrania, szczęśliwy, że wydostał się z bolszewji.

Dnia 22 września br. straszna katastrofa górnicza wydarzyła się w Anglji. W kopalni niedaleko miasteczka Wrexham wybuchł pożar. Z płomieni zdołano wyratować zaledwie kilka osób, wydobyto zwłoki 16 górników, reszta w liczbie około 170 znalazła śmierć.

W Anglji wydano zakaz używania trąbek samochodowych w porze nocnej nie tylko po miastach, ale i na drogach, wzdłuż których wznoszą się domy mieszkalne. -

Dnia 5 września b. r. miasto Buenos Aires (Argentyna) nawiedził czarny deszcz. Badania wykazały, że w kropelkach deszczowych znajduje się znaczna ilość cząstek węgla 1 sadzy naftowej, pochodzących z pożaru 25 olbrzymich zbiorników nafty w mieście Campana. W płomieniach palącej się nafty zginęło 22 osoby, liczba rannych ponad 80 osób.

Nowy Jork usuwa z głównych ulic tramwaje. Zastępować je będą omnibusy jedno i dwupiętrowe.

Na rzece Ganges (Azja) wywrócił się prom z 270-ma podróżnymi. 177 osób utonęło,

W Turkiestanie (Azja) wskutek obsunięcia się góry zasypana została wioska Czakaf z 232 mieszkańcami. Uratowano zaledwie 3 osoby. Prowincję tę nawiedziły również opady deszczowe i powodzie, które wyrządziły wiele szkód. Szereg osób znalazło śmierć w nurtach wód. W falach zginęło kilka tysięcy owiec.

Wskutek ulewnych deszczów w połowie sierpnia b. r. rzeka Jalu (Chiny) wystąpiła z brzegów zalała olbrzymie obszary oraz miasto Ntung. 600 osób znalazło śmierć w nurtach rzeki, a 60 tys. pozbawione zostało mieszkań. Fale zniosły 5 mostów, setki domów, z których 12 tys. woda pokryła całkowicie. W prowincjach Tsitsikar i Kirin ofiarą powodzi padło 81 osób. Zniszczeniu uległo około 6.000 domów.

W Chinach w dniu 31 sierpnia b. r. w miejscowości Sinking wykoleił się pociąg wskutek wykręcenia szyn przez bandytów. Liczba zabitych wynosi 13 osób, a rannych 20. W czasie tego nieszczęśliwego położenia banda chunchuzów, ukrywająca się w pobliżu, rozpoczęła ogień karabinowy, zabijając 21 osób, raniąc 7, uprowadziła też z sobą Duńczyka i Amerykanina.

W dniu 21 września olbrzymi tajfun nawiedził Japonję (Azja). Najbardziej ucierpiały miasta: Osaka, Kioto i Kobe. Liczba ofiar wynosi około 2.600 osób zabitych, rannych - 13.340 osób, zaginionych ponad 858. Największą liczbę ofiar stanowią dzieci szkolne. Kilka statków zatonęło. Huragan zniszczył przeszło 200 szkół, ok. 18.000 domów, 3.212 fabryk i uszkodził 22.000 domostw; pozatem zrzucił z szyn 10 pociągów, zniszczył 5 hangarów oraz 20 samolotów. 300 mostów wymaga naprawy. Woda zalała 170 tys. domów, a wiele osób zatonęło. 60.000 - czna ludność miasta Okayama zostaje bez środków do życia; miasto to stoi pod wodą. Zbiory ryżu uległy zniszczeniu. Fale uniosły w głąb morza ze stacji sztucznej hodowli pereł w Toba półtora miljona perłorodnych ostryg. Straty olbrzymie.

We wrześniu b. r. powódź nawiedziła Indje Wschodnie (Azja). Woda zalała ponad 320 wiosek. Około 100 tys. osób zostało pozbawionych mieszkań jak i środków do życia. Szereg osób zatonęło.