Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1934
RN 12/1934
354 Niepokalana Matka Łaski Bożej
Rycerz Niepokalanej

Rokrocznie na tle adwentowych mroków wyczekiwania jawi się przed naszemi oczyma zorza zaranna, cudna jutrzenka, Dziewica obleczona w słońce z diademem gwiaździstym na skroni - Niepokalana.

356 U stóp żłóbka
Zofja Niedźwiecka

Wiersz.

360 Do moich kolegów...
Stanisław Czepieliński

W rozmowach z wielu moimi kolegami spotykałem się często z ostrą krytyką "Rycerza Niepokalanej". Krytyka taka, czytana w jakiemś piśmie brukowem, nie wzrusza mnie wcale, bo wszak autorami tych napaści nie są ludzie inteligentni, lecz pismaki "z czarciej łaski", tendencyjnie i za judaszowy grosz bluźniący przeciwko temu, co piękne i dobre.

361 Na cześć Niepokalanej
Aleksandra Roguska

Wiersz.

362 Ułani jazłowieccy w hołdzie Niepokalanie Poczętej

Któż z nas nie słyszał o dzielnym pułku ułanów Jazłowieckich! Zwycięstwa odniesione pod Jazłowcem 11-13 lipca 1919 r. zyskały mu sławę i rozgłos. Nie tylko krzyż "Virtuti Militari" jest jego chlubą, ale i szczególny kult Niepokalanej Dziewicy.

364 Nowy Tron Marji

W zachodniej Małopolsce istnieje starożytne miasto Bochnia, wywodząca swą historję od r. 1251. Ongiś był to ogród zamożny, bo nie tylko kopalnie soli przynosiły znaczne dochody, ale także i handel, który miasto - leżące przy trakcie łączącym Polskę z Węgrami a zarazem przy drodze wiodącej z Krakowa na wschód - prowadziło na szeroką skalę.

367 Powrót do domu
J. N.
370 Polska pielgrzymka w Rzymie
Maria Szelchauzowa

Przybyły do Wiecznego Miasta dwie polskie pielgrzymki. Dwie te pielgrzymki złączyły się, aby razem złożyć hołd Ojcu św. oraz uczestniczyć w uroczystościach cudu św. Januarego w Neapolu.