Trudności religijne
Drukuj

PYT. Czy Msza św. i wszystkie modlitwy kościelne na całym świecie odmawiane są tylko w języku łacińskim?

ODP. Nie tylko w języku łacińskim, gdyż są różne inne obrządki, jak grecki, ormiański, koptycki, syryjski i inne, z których każdy ma swój język.

PYT. Czy można wypełnić Wolę Bożą, gdy się nie wykonuje żadnych praktyk religijnych, ani modlitwy, ani spowiedzi i gdy nie słucha się Kościoła św.?

ODP. Wola Boża zawiera się w przykazaniach Bożych, kościelnych i rozkazach Kościoła nauczającego (papieża, biskupów i kapłanów katolickich). Kto zachowuje te przykazania pełni Wolę Bożą. Kto zaś nie zachowuje ich nie spełnia Woli Bożej a przez to grzeszy. A przecież Pan Jezus powiedział: "Módlcie się (Łuk 22, 40) i "potrzeba zawżdy się modlić" (Łuk 18,1). Tak samo Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty, jako środek do oczyszczenia duszy z grzechów, do otrzymania przebaczenia. A o posłuszeństwie Kościołowi też powiedział: "Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi" (Łuk. 10, 16). I znowu: "A jeśliby (kto) Kościoła nie słuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik" (Mat. 18, 17). Czy trzeba jeszcze jaśniejszych dowodów?

PYT. Czy to jest prawdą, że na trzy lata przed końcem świata nie będzie odprawiana Msza św.?

ODP. Pan Jezus nic o tem nie powiedział, więc to tylko czyjeś nieuzasadnione niczem domysły.

PYT. Jak rozumieć obietnicę Serca Jezusowego, iż ten, kto: dziewięć piątków odprawi jak trzeba, w grzechu nie umrze, lecz wejdzie do nieba?

ODP. Pan Jezus obiecał w widzeniach św. Małgorzacie Alacoque, że ci, którzy w dziewięć pierwszych piątków z kolei każdego miesiąca przyjmą Komunję św., jako wynagrodzenie za zniewagi Jemu wyrządzone, ci umrą dobrą śmiercią, tj. zejdą ze świata w łasce Bożej.

PYT. Wiem, że sakrament małżeństwa jest wielką rzeczą. Czy można się modlić o to, by P. Bóg pokierował mem życiem tak, bym je jaknajlepiej spędziła, "wstępując w związek małżeński? I czy wogóle można prosić, by Bóg tę drogę życia dla mnie przeznaczył?

ODP. Naturalnie, że można o to prosić, a nawet jest rzeczą chwalebną modlić się w tej intencji, by Pan Bóg dał za współtowarzysza życia ziemskiego uczciwego i świątobliwego człowieka. W drugiej sprawie modlitwa winna być połączona z poddaniem się Woli Boga.

PYT. Czy jest grzechem udawać się do grafologa?

ODP. Nie; bo grafolog określając z rodzaju pisma charakter, zalety i zdolności danej osoby posługuje się środkami zupełnie naturalnemi i dozwolonemi. Nie wolno jednak wierzyć wszelkim wróżbom, jakie nieraz zainteresowanym grafolog przepowiada.

PYT. Czy ranny pacierz musi koniecznie składać się z Ojcze nasz... i Zdrowaś Marjo... czy też można odmawiać jakieś inne modlitwy... i czy to obowiązuje pod grzechem?

ODP. Robimy pacierz niekoniecznie musi się składać z Ojcze nasz i Zdrowaś, można odmawiać inne modlitwy, ale większą wartość posiadają modlitwy, których nauczył nas sam Bóg: pierwszej przez usta Pana Jezusa, drugiej przez Swego anioła w chwili zwiastowania. Na ostatnie pytanie odpowiemy pytaniem: czy chrześcijanin, kochający prawdziwie Boga, robi tylko to, co jest nakazane pod grzechem, czy też i bez nakazu spełnia pewne praktyki pobożne, przynoszące cześć P. Bogu? Taką praktyką wielbiącą Boga jest pacierz ranny, którym poświęcamy naszemu Stwórcy pierwsze chwile dnia, a dziękując za szczęśliwą noc, prosimy o błogosławieństwo i opiekę w rozpoczętym dniu. Bądźmy trochę ofiarniejsi wobec naszego Pana i Boga, bo On wobec nas jest hojny!

PYT. Przychodzi czas adwentowy albo Wielki Post. Często dla zabawy zagram w towarzystwie w karty, lecz nie o pieniądze. Czy to jest grzech?

ODP. Granie w karty dla zabawy nie jest grzechem, nawet w wielkim poście. Nie należy jednak do zabaw zbyt szlachetnych, bo często rozpala grających a z czasem może stać się namiętnością i pociągnąć za sobą grzeszne skutki. Przy tem w Wielkim Poście, jako w czasie pokutnym, możnaby sobie odmówić tej przyjemności.