Rycerz Niepokalanej - Październik 1933
RN 10/1933
290 "Odnówcie się"
Rycerz Niepokalanej

Był synem zamożnego kupca. Ceniono go i szanowano w mieście. Ojciec marzył o godnościach państwowych dla niego, on sam zaś wyrywał się do sławy, do wielkości, do czynów rycerskich.

292 Chrystus Król
M. G.

Runęły wyniosłe trony, posiadaczy ich pochłonęła zimna mogiła, a pleśń zapomnienia otacza ich coraz większa. Lecz jest jeden Władca, jeden Pan i Król nad króle, Którego mgła niepamięci nigdy nie ogarnie, Którego królestwa nikt, choćby najmożniejszy, zniszczyć nie potrafi.

292 Do Różańca!...
Ks. Fr. Nowakowski

Dawnemi czasy tylko ludzi starszych częstowano Różańcem, "Starzy - mają czas - niech odmawiają Różaniec" - mówiono. Czyżby tylko dla starszych pozostawić Różaniec?! O, nie! Nie tylko starzy, ale i młodzi, a nawet dzieci powinni odmawiać Różaniec!

293 Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie
M. K.

Co za piękne słowa! Herezje, a więc nie heretyków niszczy, bo ich kocha, pragnie ich nawrócenia, właśnie z miłości ku nim uwalnia ich od herezji, niszczy w nich błędne poglądy i przekonania.

295 Święty Franciszek a Lenin
Artur Górski

Stojąc u grobu św. Franciszka z Assyżu, myślałem o Leninie. Obaj nie żyją już, spełnili i zamknęli dzieło życia swego. Do obu pielgrzymują tłumy. Obaj rozbudzili nadzieje serca ludzkiego.

295 Z teatru - za furtę Klasztorną

Nazywam się Zuzanna Delorme; liczę lat 29; byłam aktorką i lubiłam mój zawód aż do... szaleństwa, tak, jak się kocha swoją religję! Co do tej ostatniej, niestety, opuściłam ją od lat 13.

296 Co mądrzej, wierzyć, czy nie wierzyć?

Czy to prawda, że są ludzie na świecie, którzy nie mają żadnej wiary?

298 Módl się za nami
Antoni Gorbacz

Wiersz.

299 Świątobliwy robotnik
Niedziela

Było to w niedzielę św. Trójcy roku 1925, dnia 7 czerwca. Jedną z ulic stolicy Irlandji szedł skromnie, ale porządnie ubrany mężczyzna. Właścicielka małego sklepu, znajdującego się przy owej ulicy, spostrzegła, że mężczyzna nagle upada.

301 Marja ucieczką grzeszników

O, gdyby wszyscy grzesznicy do Tej słodkiej Matki się uciekali, pewnieby im Pan Bóg przebaczył wszystkie grzechy (św. Ryszard). - Wierzaj bracie, że tak jest. Sam jestem owym "synem marnotrawnym", co w najwyższej ohydzie zaprzedawszy ciało i duszę piekłu, stałem się cuchnącym duchowo trupem.

302 Nowości i nienowości w Niepokalanowie
Wydawnictwo

Znów paru nowemi wiadomościami z Niepokalanowa pragniemy się podzielić z Wami, Kochani Czytelnicy i Dobrodzieje nasi.

302 O czem niepisze wielka prasa światowa

Wielka prasa światowa znajduje się przeważnie pod wpływami j masońskiemi i żydowskiemi. Od oskarżeń, potępień urojonych krzywd żydowskich i masońskich rozbrzmiewa cały świat, bo wielka prasa światowa poświęca wiele miejsca, chwytając i uwypuklając każdy szczegół.

306 Dziwi mnie bardzo...

Bolesnem echem odbiła się w mej duszy wiadomość, że "Rycerz Niepokalanej" jest niektórym solą w oku.