Do Różańca!...

Dawnemi czasy tylko ludzi starszych częstowano Różańcem, "Starzy - mają czas - niech odmawiają Różaniec" - mówiono.

Czyżby tylko dla starszych pozostawić Różaniec?!

O, nie! Nie tylko starzy, ale i młodzi, a nawet dzieci powinni odmawiać Różaniec!

Wszyscy, wszyscy - do Różańca!

Kto chce wytrwać w dobrem, kto chce oprzeć się złemu, kto chce zbawić duszę swoją - niech odmawia Różaniec.

Sama Najśw. Marja Panna w objawieniu św. Dominikowi powiedziała:

"Kto się mnie poleca przez Różaniec - nie zginie".

"Ten, kto będzie odmawiał pobożnie Mój Różaniec, rozmyślając jego Tajemnice - nie umrze złą śmiercią. Grzesznik się nawróci. Sprawiedliwy wytrwa w łasce; a w każdym razie będzie przyjęty do żywota wiecznego".

Rozważajmy w sercu swem jak wielkim skarbem dla nas jest Różaniec św.

Bądźmy Apostołami Różańca!

Nie tylko sami go odmawiajmy, ale starajmy się innych do tego nakłonić.

Niechaj ożywią się wszystkie Bractwa Różańcowe.

A Kółka żywego Różańca - niby wdzięczne Róże duchowe - niechaj pokryją całą Polskę i zamieniają jakby w cudny ogród z pięknych Róż Marji. -

Mężczyźni i niewiasty, młodzieńcy i panny, nawet i dzieci szkolne niechaj zakładają wśród siebie Kółka żywego Różańca.