Módl się za nami

Módl się za nami Ty, co w Nazarecie
W ubogim domku bez szemrania żyłaś,
Módl się za nami Ty, co Boga-Dziecię
W Betlejem mieście bez zmazy powiłaś.

Módl się za nami - coś szukała Syna
Z wielkiem strapieniem i z serca boleścią.
Módl się za nami, bo Matki przyczyna
Wszystko wyprosi z powagą niewieścią.

Módl się za nami Ty, łzami zalana,
Coś za grzech ludzki cierpiała katusze,
Kiedy na krzyżu Postać ukochana
Bogu i Ojcu oddawała duszę.

Módl się za nami i za tych, o Pani,
Co to od Ciebie twarze odwracają.
Wybacz im! są to ubodzy, zbłąkani;
Prawdę rzucili, a... "prawdy" szukają.