Pieśń moja na dzień dzisiejszy
Drukuj
św. Teresa od Dz. Jezus

Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką,
Co ciągle ucieka i ginie.
By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko,
Ten dzień dzisiejszy jedynie.

O jutro się modlić nie jestem, ja w stanie,
Choć nie wiem, jak życie popłynie;
Dziś strzeż mnie, dziś broń mnie, dziś tylko,

[o Panie, -
Przez dzień ten dzisiejszy jedynie.

Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga,
Tak smutno na łez tej dolinie;
Lecz próby ja pragnę - i cierpieć dla Boga,
Przez dzień ten dzisiejszy jedynie.
Przy sercu Twem blisko nie smucę się znojem, -

Ni walką, ni trudem - to minie;
Ach, weź mnie, o Jezu, i w Sercu skryj Swojem
Na dzień ten dzisiejszy jedynie.

Ach, skończy się wkrótce to moje wygnanie,
Wiecznego blask zalśni mi słońca,
I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie,

To "dzisiaj" bez kresu i końca.

Św. Teresa od Dz. Jezus