Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1932
RN 6/1932
164 Czemuż tak rzadko?
J. N.

Boskie Serce Jezusa umiłowało nas bezmiernie i ta to miłość spowodowała Boga-Człowieka, by się poniżył tak bardzo, iżby stał sio pokarmem człowieka nędznego. Naprawdę, tylko bezgraniczna miłość ku człowiekowi mogła Jezusa skłonić do tego wyniszczenia.

166 Przed Najśw. Sakramentem
Ks. Henryk Weryński

Wiersz.

167 Opoka Kościoła Chrystusowego
Miles Immaculatae

"Dzieła rąk Bożych są w sobie czemś idealnem, wzniosłem i trwałem. żadna potęga piekielna, czy burza ludzkiej przewrotności nie potrafi ich zniszczyć. Do najwznioślejszych dzieł Bożych należy bez wątpienia religja katolicka, ten żywy i prawdziwy węzeł łączności serca człowieka z Bogiem, a zadzierzgnięty przez Jezusa.

169 Niezawodzący nigdy Adwokat
Antoni Jurczyk

W czasie mej służby wojskowej zostałem wybrany do Zarządu Spółdzielni żołnierskiej, nad pracą której brałem czynny udział poza godzinami służbowemi. Za pracę i różne kłopoty zostałem przez nieuczciwych ludzi oskarżony na tle braku towaru na ogólną sumę zgórą 9000 zł.

170 Św. Antoni Padewski
Czesława Chadzyńska - Fiszerowa

Wiersz.

172 Chorzy - Apostołami

Artykuł o apostolstwie chorych.

174 Żywotność Świętego Antoniego
T. P.

W miesiącu czerwcu, kiedy to świat katolicki w szczególniejszy sposób czci, obok Serca Jezusowego, także św. Antoniego przez modły, pieśni, nowenny i w dniu 13 czerwca przez odpusty, nie od rzeczy będzie zaznaczyć zdarzenie, mówiące o ciągłej żywotności cudów tego św. Patrona rzeczy zaginionych.

175 Ostatnie dni i pogrzeb ś. P. Ks. Biskupa Z. Łozińskiego

W ubiegłe święta wielkanocne diecezja pińska okryła się wielką żałobą: bo oto w Wielką Sobotę zmarł jej najukochańszy Pasterz ś. p ks. Biskup Z. Łoziński.

177 Trudności religijne

Wielu ludzi, nie rozumiejąc należycie zadania Pisma św. i Kościoła, sądzi, że Pismo św. i Kościół ma za cel i zadanie uczyć ludzi między innemi i prawd naukowych np.: kiedy powstał świat, jak się rozwijał, ile lat upłynęło od stworzenia świata do przyjścia Chrystusa Pana i t. d.

178 Z Japonii

Jak wynika z listów poprzednio do nas pisanych, to djabeł mocno się wściekał na polski Niepokalanów, widocznie Niepokalana porządnie psuje złemu szyki i to go o nerwowość przyprawiło.