Przed Najśw. Sakramentem
Pan Jezus
...O Ty, co żyjesz tutaj między nami,
Boże Cherubów i - cichy Baranku,
Pod Sakramentu tego postaciami
Zstępując do nas każdego poranku, -

Odnów w nas ducha, odmień serca nasze,
Skrzep wolę naszą, wzmocnij Swoją siłą,
By twardo stało nasze gniazdo lasze,
Co się zwie Polską i Ojczyzną miłą!

Na Tobie wsparci - niech przetrwamy burze,
Jakie się u nas i koło nas srożą!
...My przecież zdawna Kościoła przedmurze -
I dziś być chcemy przednią strażą Bożą!