Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 1931
RN 9/1931
258 Więcej znieść już nie mogę!
J. N.

Wszyscy dobrze dziś wiemy, że istotnie jest źle. Wszyscy uginają się pod ciężarem trosk i kłopotów, związanych ze zdobyciem kawałka powszedniego chleba. Ale też proszę mi powiedzieć, kiedy to był taki czas, że biedy i głodnych i wychudzonych nie było?

260 Matka Boska w żałobie

Niezwykła wiadomość przychodzi z Włoch i elektryzuje ludność katolicką. Zewsząd ciągną pielgrzymki do Poggetto pod Livorno, nad Morzem śródziemnem.

262 Niepokalanej cześć... chwała!
Helena Gawrońska

Wiersz.

263 Wielkiego Ojca Wielki Syn
J. N.

Gdy pewnego razu rozmawiał św. Antoni z heretykiem o niezgłębionej tajemnicy Najśw. Sakramentu ołtarza, zacietrzewiony w swym uporze niedowiarek zawołał: "W to, co mówisz, t. j., że twój opłatek po konsekracji jest prawdziwie Jezusowem Ciałem dopiero wtedy uwierzę, gdy mój osioł, przez trzy dni morzony, na widok tej Hostji upadnie na kolana wobec zgromadzonego na rynku ludu i odda hołd Bogu waszemu, gardząc podawanym mu owsem."

266 Zwolennikom szkoły bezwyznaniowej ku rozwadze
Joten

Na ławie oskarżonych zasiadł 18-letni zbrodniarz, nazwiskiem Emil Sandot, o wyrazie twarzy wstrętnym, odpychającym. Z całym cynizmem wyznał, że zamordował kobietę, aby zrabować jej 2 franki.

267 Krzyżu św. nade wszystko drzewo przenajszlachetniejsze
N.

Przy wejściu do nieco mrocznej bazyliki św. Krzyża doznaję nastroju modlitewnego... Cofam się myślą w zamierzchłe czasy... do zwycięstwa Konstantyna Wielkiego przy moście Milwijskim w 312 r..., gdy wchodzi jako triumfator do Rzymu i zakazuje składania ofiar Jowiszowi.

270 Maryjo!
M. T. F.

Wiersz.

271 Jeszcze jeden kłopot dla tych, co nie wierzą

Jest wielu sceptyków, którzy nie wierzą w cudowne działanie wody ze źródła, znajdującego się w grocie w Lourdes (Lurd)

273 Z Japonji

Z listów misjonarzy.