Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

W obecnym numerze "Rycerza" zauważą Szan. Czytelnicy nieco odmienny kształt liter, niż dotychczas. Otóż, ponieważ czcionki dotychczasowe przy wyciskaniu matryc do stereotypji bardzo się, niszczyly i ciągle trzeba było dokupywać nowych - a są one dość drogie - przeto zakupiliśmy "Intertype", czyli maszynę, na której składa się "Rycerza" i od razu odlewa poszczególne wiersze, tak, że każdy numer ma nowe, niepołamane czcionki. Maszyna ta jest sprowadzoną aż z Ameryki, bo w Europie takich nie robią, i dużo kosztuje. - Mimo, że droga, musieliśmy ją zakupić, gdyż bez niej nie moglibyśmy drukować na nowej maszynie drukarskiej. Sprowadzić ją niezbyt trudno, ale trudniej zapłacić, za nią. Lecz nadzieja nasza i teraz i zawsze w Niepokalanej, dla Której czci to wszystko czynimy. Ona przez Swych Czcicieli dopomóż nam, jak zawsze dopomaga!

W tym roku też powiększyło się znacznie nasze "Małe Seminarjum Misyjne", gdyż i nowowybudowane skrzydło zaludni się, tak, ze będzie około 130 chłopców.

A trzeba dla nich książek do nauki i na lekturę i przyborów wszelakich, bo to przeważnie chłopcy biedni, których nie stać na to wszystko, a pragnęliby też poświęcić się i pracować nad rozszerzeniem Królestwa Chrystusowego i czci Niepokalanej, więc przygarnęliśmy ich, ufając, że Czciciele Marji przyjdą nam z pomocą.

Przy naszym klasztorze istnieje również Czytelnia ludowa, z której okoliczny lud wypożycza książki. Ale tych książek bardzo mało. A w niejednym domu różne pożyteczne książki i broszury po przeczytaniu wylegują bezużytecznie po pólkach. Mogą to być książki religijne, naukowe, historyczne czy dobre powieści - prosimy przysiąc, a z korzyścią będą czytane przez wielu. Już naprzód za wszelką ofiarę, czy to w postaci książek, czy jakąkolwiek, składamy najserdeczniejsze "Bóg zapłać!"Niepokalana zapłaci również hojnie.

Przy nadsyłaniu podziękowań, prosimy koniecznie podać imię, nazwisko i dokładny adres. Jeśli ktoś chce podpisać tylko pierwszemi literami imienia i nazwiska swe podziękowanie, niech to nam napisze wyraźnie, żeby nazwiska nie umieszczać. Jednak dla wiadomości redakcji trzeba podać wszystko dokładnie, aby nam ktoś nie zarzuciły że podziękowanie nie jest prawdziwe. I tylko takie podziękowania będą w pełnym tekście umieszczane, które są podpisane pełnem nazwiskiem z podaniem adresu.


Niepokalane Serce Maryi
Idźmy, tulmy się, jak dziatki,
Do Serca Maryi, Matki,
Czy nas nęka życia trud,
Czy to winy czerni brud.