Szanownym Czytelnikom pod uwagę.
Drukuj

W związku z naszemi Misjami w Japonji, zakładamy Misyjną Centralę Znaczkową w Niepokalanowie polskim, chcąc tym sposobem dopomóc w rozwoju Niepokalanowa japońskiego. A pomóc naszym Braciom w ich pracy misyjnej i uczestniczyć w zasłudze zdobywania dusz dla Chrystusa przez Niepokalaną możecie i Wy, Kochani Czytelnicy, i to nie tylko nadsyłając datki pieniężne, ale i przez zbierania zużytych znaczków pocztowych.

Kto więc ma jakąkolwiek ilość znaczków, tak polskich jak i zagranicznych, również i ze starych listów, które leżą gdzieś w szufladzie lub albumy czy inne zbiory, a chciałby je ofiarować na Misje, niech raczy przysłać je do nas, a my tę ofiarę z wdzięcznością przyjąwszy obrócimy na rozszerzenie królestwa Chrystusowego wśród pogan. Niepokalana zaś Pani nasza me omieszka nagrodzić wszystkim, w jakikolwiek sposób przychodzącym z pomocą głosicielom Jej i Jej Syna imienia wśród pogan.

Co do sposobu przygotowania znaczków, to najlepiej wyciąć znaczek wraz z kawałkiem koperty, tak jednak, by nie zniszczyć ząbków, gdyż znaczki bez ząbków nie mają wartości. Tak powycinane znaczki wysyła się do nas w kopercie jako druki lub próbki, albo jako paczkę jeśli jest ich większa ilość. Można też znaczek odkleić, zwilżywszy go uprzednio dobrze wodą, tak, aż zupełnie lekko da się odjąć od koperty czy kartki. Odklejone znaczki suszy się (ale nie na słońcu), rozłożywszy na gazecie, by się nie połamały, a potem wysyła pod naszym adresem

Więc zbierajcie wszyscy zużyte znaczki pocztowe, a zwłaszcza Wy, Kochane Dzieci szkolne, zajmijcie się tą pożyteczną zbiórką i zebrane znaczki przesyłajcie do nas, a Matka Najświętsza, dla Której to uczynicie, hojnie Wam to nagrodzi.

P. S. Również i Czytelnicy zagraniczni mogą tak samo nadsyłać nam znaczki, o co Ich serdecznie prosimy.

Misyjna Centrala Znaczkowa
OO. Franciszkanie
W NIEPOKALANOWIE
p. Teresin Soch. (Wr.) - Polska