Iskierki
Drukuj

ZE ŚWIATA

W obserwatorjum paryskiem jest urządzony zegar, który w połączeniu z siecią telefoniczną miejscową, odpowiada na zapytanie: która godzina? Bardzo wygodny zegar!

Jednej z nocy majowych usłyszał przypadkowo inżynier dyżurny stacji radjowej w Colovrex, pod Genewą, nadany przez stację londyńską śpiew słowika. Usłyszawszy ten śpiew słowik z pobliskiego ogrodu przyleciał do głośnika i... zaczął się prawdziwy koncert szaropiórych śpiewaków, odległych od siebie o tysiące kilometrów.

Na Kubaniu w Rosji dokonano prób siewu żyta z samolotu. Siew dał wyniki dodatnie. Szybkość siewu wynosi jeden hektar na minutę, a odbywa się z wysokości 10 m. Również samoloty będą zastosowane w bieżącym roku w walce z szarańczą.

Wśród coraz to głupszych popisów odbył się ostatnio w Paryżu konkurs wytrzymałości w tańcu. Po 250 godzinach tańca bez przerwy wirowało jeszcze 19 par, po 307-godzinnem kręceniu się obłąkańczem zostało już tylko 5 par. - A ile też czasu i trudu poświęcają ci "bohaterzy" tancerze pracy dla zdobycia nagrody wiecznej?

samolot bez ogona

W Londynie odbyły się próby z samolotem nowo zbudowanym, bez ogona. Kształtem swym przypomina nietoperza. Na uwagę zasługuje konstrukcja jego skrzydeł, które są odgięte w tył. Próby dały doskonałe wyniki. Zdjęcie przedstawia nowy samolot w dwóch pozycjach.

Angielski miasto Londym ma 8 miljonów mieszkańców, czyli 8 razy więcej, niż Warszawa. Jest więc nadal największem miastem na świecie, mimo konkurencji Nowego Jorku (ok. 17 milj. mieszk.).

W Szkocji rozpoczęła się budowa okrętu pasażerskiego o pojemności 73.000 tonn i długości 340 metrów. Będzie to największy okręt świata.

Samolot-olbrzym został zbudowany w Anglji. Ma rozpiętość skrzydeł 50 metrów. Przewozi 45 osób. Leci 174 kim. na godzinę.

W Anglji powódź spowodowała śmierć około 4000 ludzi.

W Nowej Funlandji padł ofiarą ognia port St. John. Szkoda wynosi przeszło 10 milj. dol. Oprócz doków i magazynów spaliło się wiele okrętów.

Komisja obliczeniowa w Londynie zrobiła porównanie cen różnych wytworów, a w szczególności chleba w różnych krajach świata. Z zestawień tych wynika, że chleb jest najtańszy w Polsce, gdyż kilogram kosztuje 46 gr., w Jugosławji 52 gr. a w Anglji 65 gr. Najdroższy chleb posiada Belgja i Szwajcar ja, gdyż cena za kilo wynosi 2 zł. 10 gr. a w Stanach Zjedn. kilo chleba kosztuje 2 zł. 60 gr.

W Japonji, w okolicy miasta Tokio rozpoczął wulkan Yakedake swą działalność, skąd dochodzą straszne grzmoty. Popiół i rozpalona lawa zasypuje miejscowości, położone u stóp wulkanu.

W 1929 r. minęło 100 lat od czasu, kiedy Stephenson stworzył pierwszą linję kolejową w Anglji. Na obrazku widzimy z lewej strony pierwszy parowóz Stephensona, który dziś należy już do zabytków muzealnych, a z prawej podobizna wynalazcy, zwanego ojcem kolei żelaznych.

parowóz Stephensona i jego wynalazca

Młody Amerykanin Wiliam, który w r. ub. w zamkniętej beczce stalowej spuścił się przez wodospad Niagary, obecnie doświadczenie swe powtórzył. Tym razem próba nie udała mu się, bo choć beczka była stalowa, rozbiła się jednak, a jego porwały rwące fale.

Kierownik laboratorjum chemicznego w Waszyngtonie dokonał wynalazku przezroczystej gumy, która prawdopodobnie ma zastąpić szyby ze szkła. Guma jest zupełnie bezbarwna, przeźroczysta i elastyczna.

W Alpach osunęła się góra i zasypała całą wieś Koprun.

Niebywałe upały w Stanach Zjedn. pociągnęły za sobą śmierć 1450 osób. Straty w zbiorach i bydle obliczają na miljony.

Niezwykłe zjawisko atmosferyczne w związku z katastrofalnemi deszczami, jakie ostatnio nawiedziły Rumunję, zauważono w okolicy Bukaresztu. Spadły tam deszcze, składające się ze słonej wody. Urzędy meteorologiczne przypuszczają, że to wichura przeniosła z pobliskiego morza większe ilości wody morskiej.

W Ameryce żyje pająk, wielkości 7 cali, który, Jak to widzimy na rycinie po lewej stronie, napada nawet na ptaki i dusząc je, wysysa z nich krew.

pająk wielkości 7 cali i Zeppelin na szynach

Na obrazku specjalny wóz na szynach, zwany "Zeppelinem na szynach", a poruszający się przy pomocy śmigi powietrznej. W chwili największego pędu w środku linji, szybkość jego sięga 230 klm. na godzinę. Waży tylko 3 tonny.

Wynaleziono nowy aparat do łowienia ryb, polegający na systemie elektrycznych dźwigni, umożliwiający masowy połów ryb. Wędka składa się z kilku przynęt, przymocowanych w ten sposób, że ryba przy najlżejszem dotknięciu haczyka z muszką, powoduje momentalne działanie prądu elektrycznego, który zaświeca żarówkę i daje znak dzwonkiem. W tej też chwili sznurek wędki unosi się do góry i ciągnie za sobą złapaną rybę. Ponieważ wędka taka łapie odrazu kilka ryb, przeto połów staje się bardzo obfity.

Na wodach Kuweitu złowiono niedawno rekina, w którego żołądku znaleziono rękę kobiecą, ozdobioną pierścieniami, wysadzanemi drogiemi kamieniami. Na podstawie przeprowadzonego badania ustalono, że ręki musi należeć do Arabki.

Dwaj Amerykanie, którzy niedawno przelecieli przez Atlantyk, obecnie dokonali lotu naokoło świata w przeciągu 8 dni i 15 godzin. Otrzymali oni nagrodę 20 tyś. dolarów, które im były przyznane w razie oblotu kuli ziemskiej w przeciągu 10 dni.

W obserwatorjum astronomicznem w Kioto (Japonja), odkryto nową planetę o średnicy 11000 mil w południowej konstelacji "Zaklinacza Węży". Nowa planeta znajdować się ma w odległości 185 miljonów mil od ziemi.

We wsi Santa Maria w Meksyku, znajduje się najgrubsze drzewo cedrowe; ma bowiem przy ziemi 54 metrów grubości.

SPRAWY POLSKIE.

W pow. baranowickim odnaleziono grób Tadeusza Rejtana.

W nowogródzkiem spadł grad wielkości kurzego jaja, czyniąc niebywałe spustoszenia.

Obywatelski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie wydaje obecnie bezrobotnym 11.000 obiadów dziennie. Liczba ta jednak okazuje się już za małą tak, że Komitet zamierza uruchomić jeszcze jedną kuchnie dla bezrobotnych.

Na mocy zarządzenia ministra oświaty p. Czerwińskiego, lekcje w szkołach średnich i powszechnych od nowego roku szkolnego trwać będą po 45 minut. Rok szkolny rozpocznie się 3 września.

W Piorunowie pod Koninem w urzędzie gminnym piorun rozbił radjo, wpadając po drucie przez otwarte okno. A we wsi Chylinie, gminie Piorunowie, piorun uderzył w dom gospodarza i zabił ośmioletniego chłopca. We wsi Kałku, też tej samej gminy, piorun uderzył w oborę zabił 3 konie i wołu. Dużo widać szkody robią pioruny w minia Piorunowe.

W lipcu huragan z trąbą powietrzną poczynił wielkie szkody w Lublinie i okolicy. Powywracał domy, powyrywał drzewa, a wiatr był tak silny, że woźnicę z dorożki uniósł kilkanaście metrów i rzucił o mur, zabijając go na miejscu. Nadto zmarły 4 osoby, a 34 leży w szpitalu. Na stacji kolejowej kilka wagonów towarowych z końmi wyścigowymi zostało wywróconych (na prawo). Straty materialne wynoszą około ćwierć miljona złotych. Podobne spustoszenie huragan poczynił całym szlakiem w sąsiednich powiatach. Na lewo pozrywane dachy z domów.

szkody po huraganie w Lublinie i okolicy

4. lipca odbyło się w Poznaniu odsłonięcie pomnika prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki półn., Wilsona, który domagał się wskrzeszenia rozdartej Polski i to z dostępem do morza. Na tę uroczystość przybyła z Ameryki wdowa po Wilsonie, p. Prezydent Rzeczypospolitej, przedstawiciele rządu, wiele różnych delegacyj, oraz tłumy.

W Modliborzycach pod Inowrocławiem odkryte zostało cmentarzysko przedhistoryczne z około 800 lat przed Nar. Chrystusa. Należy ono do kultury łużyckiej. Dotąd wydobyto z ziemi 7 urn całych.

W Łodzi pewna rodzina żydowska posiada potworka, liczącego 23 lata płci żeńskiej, ukrywanego starannie przed światem w obawie przed wstydem. Potworek ma 50 crn. wysokości, głowę posiada wielkości normalnego człowieka, podczas gdy tułów jest rozmiarów noworodka. Od 23 lat potworek karmiony jest płynami. Mówić nie umie, a tylko kołysząc się, wydaje dźwięki, przypominające miauczenie kota. Nie reaguje na żadne zjawiska atmosferyczne, nie odróżnia ojca od matki, oraz krewnych.

W Nowogródku, miejscu rodzinnem Adama Mickiewicza, odbywały się w czerwcu b. r. t. zw. "Dni Mickiewiczowskie", mające na celu uczczenie naszego wieszcza narodowego. W miejscach, związanych z młodością Mickiewicza bawiły liczne wycieczki z całej Polski, które brały udział w sypaniu kopca pamiątkowego. Założono tam też w tym czasie Muzeum Mickiewiczowskie, gdzie sprowadzono szereg pamiątek po nim, jego rękopisów, książek i t. p. przedmiotów.