Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1931
RN 1/1931
2 Z Nowym Rokiem
A. K.

Niepokalana sprawia, że praca i walka ta nie pozostaje bez echa. Jako echo raz po raz napływają do Niepokalanowa, siedziby "Rycerza", listy owiane ufnością i nadzieją, a pisane przez tych, którzy dopiero co w rozpacznej ciemni, bez Boga w sercu, bez Jezusa, bez Marji, żyli...

3 Synaczku mój, oraz Boże
Ks. Mateusz Jeż

Wiersz.

4 Niepokalana pośredniczką łask Bożych
J.

A jakaż dobra ta Panienka Przeczysta! Wielki Jej sługa św. Bernard, często powtarzał Zdrowaś Marja, a Ona mu raz odpowiedziała: Pozdrawiam cię synu mój Bernardzie.

7 Nowy kłopot dla niedowiarków

agłe uzdrowienie w Lourdes młodej dziewczyny szwajcarskiej.

8 Gwiazdka
Ewan

Wiersz.

8 Nie gardź katechizmem!

Nawrócenie się Papini’ego, włoskiego pisarza, który przedtem z taką gwałtownością atakował Kościół katolicki, ma ścisły związek z przygotowaniem jego dziecka do pierwszej Komunji św.

9 U Namiestnika Chrystusowego
A. K.

(Z cyklu: "Byłem i ja w Rzymie! " 13)

13 Niezmordowany Apostoł Niepokalanej nie żyje!

Zawiadomienie o śmierci o. Alfonsa Kolbego, brata św. Maksymiliana.

14 Z korespondencji od naszych "Japończyków"

Dwa listy od braci misjonarzy z Japonii.