Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa.

Przy zmianie adresu, prosimy o łaskawe podawanie poprzedniego miejsca zamieszkania, gdzie Czytelnik otrzymywał dotychczas "Rycerza", gdyż jest to nam konieczne dla dokonania zmiany w przesyłce pisemka.

Bardzo prosimy o odnowienie prenumeraty na rok 1931, a może zaległej za lata poprzednie; w grudniowym numerze były na ten cel załączone czeki P. K. O. Komu czek zginął lub zniszczył się, może nabyć w każdym urzędzie pocztowym, albo niech zwróci się do nas - chętnie wyślemy.

Kto nie umie wysłać pieniędzy, dowie się z naszego Kalendarza, na rok 1931, jak to zrobić (str. 79 i następne).

Do grudniowego numeru "Rycerza" załączaliśmy kalendarze ścienne na 1931 r., jako bezpłatny dodatek. Książkowe zaś Kalendarze liczymy po 50 gr. - a za powyżej, to ofiara. Prosimy zamawiać!

Ofiary w różnej postaci: (gotówka, książki, budulec, nawet ubranie) zawsze z wielką wdzięcznością przyjmujemy. Obrazki święte też mile przyjmujemy i wysyłamy na nasze misje. Za wszystko Niepokalana hojnie nagrodzi.

Z nowym rokiem nakład "Rycerza" wzrósł do 340.000 egzemplarzy.

Cześć za to Niepokalanej!


Szczęśliwego Nowego Roku pod opieką Niepokalanej życzy Szanownym Czytelnikom

Wydawnictwo


Boże Narodzenie