Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1931
RN 12/1931
354 W adwentowej pomroce
J. N.

TYSIĄCLECIA całe brodzą w ciemnościach, ludzkość chodzi po omacku, słabiutkiem światłem rozumu swego próbując rozświetlić drogę przed sobą. Nic jednak z tego ... Błąka się nadal i potyka, a z oczu swych nawet cel, do którego winna zdążać, straciła.

356 Idzie Niepokalana
Maria Głaszczkówna

Wiersz.

357 Pierwsza rocznica

3 grudnia ub. roku ból ogromny targnął sercami mieszkańców Niepokalanowa i całej prowincji zakonnej. Bo odszedł do wieczności główny pracownik "Rycerza" i jego duchowa sprężyna, O. Alfons Kolbe.

358 Wielkiego Ojca Wielki Syn.
J. N.

Jesteśmy w okresie życia św. Antoniego, w którym Święty rozwija ogromną działalność apostolską. Widzimy go więc, jak niezmordowanie głosi kazania. A tłumy całe garną się do niego po kazaniu, by przed Mężem Bożym otworzyć swe sumienia.

361 Całaś piękna
K. Domańska

Wiersz.

361 Wezwanie Ojca chrześcijaństwa

Dnia 3-go października r. b. Ojciec św. ogłosił encyklice, dotyczącą wszelkich zagadnień doby obecnej, t j. kryzysu finansowego, bezrobocia, zbrojenia się.

363 W Noc Grudniową
Janosik

Wiersz.

364 Niepokalana w "Mugenzai no Sono" działa.

Fragmenty listów Braci misjonarzy.

368 Apostolstwo chorych

Apostolstwo Chorych jest wielokrotnie potwierdzone przez Ojca św., który udzielił wszystkim chorym błogosławieństwa Papieskiego na chwilę przyjęcia do Apostolstwa.