Okładka
Drukuj

OD WYDAWNICTWA

Numerem tym zamykamy l0-ty rocznik naszego Wydawnictwa. Bowiem już 10 lat mija od chwili ukazania się pierwszego numeru "Rycerza".

10 lat - to spory kawał czasu! Różnie też bywało z Niepokalanej "Rycerzem" w tem dziesięcioleciu.

Były blaski - chwile radości, kiedy to mianowicie ludzkie duszę ulegając prostym słowom "Rycerza", ożywione tej najlepszej Matki miłosnem wejrzeniem, wracały do Chrystusa i kajały się w pokorze u stóp Niepokalanej - nawrócone. I to najpromienniejsze momenty żywota "Rycerza". Dzięki zaś jego Fundatorce i Właścicielce chwil takich było sporo.

Ale były też i cienie -godziny ogromnie ciężkie, w których przeciwności smagały nas bezlitośnie, a krzyże jakby z ołowiu przygniatały nam barki. I tych było bardzo wiele! W tych dniach ucisku i burz, przeciwko "Rycerzowi" rozpętanych, ratowała nas wiara i ufność iże Niepokalana, Której dziełem i własnością jest "Rycerz", nie dozwoli, by miał on upaść, by miały zniknąć te skromne kartki, Jej miłość ku nam i potęgę miłosierdzia Jej głoszące. I przechodziliśmy zwycięsko te groźne momenty, dłonią, Niepokalanej Pani naszej kierowani radując, się, że mamy możność dla Niej cierpieć i ubóstwo skrajne i różne przeciwności!

Obecnie też nasza Pani, jakby chciała przypomnieć nam te wprost nieprawdopodobne trudności, któremi "Rycerz" ściśniony rozpoczął przed 10 laty swoje istnienie, zsyła nam dużo i ciężkich krzyżów.

Okropne długi, powstałe wskutek zakupna .dużej maszyny drukarskiej, budowy skrzydła Seminarjum Misyjnego i hali na nową maszynę, budowy Niepokalanowa japońskiego oraz wielu różnych wydatków - gniotą nas bardzo. A tu wszędzie bieda... Jedynie znów ufność silna w Niepokalanej moc i potęgę trzyma nas, każąc wierzyć niezachwianie, że Marja przez Swych Czcicieli dopomoże nam...

W tej myśli załączamy do numeru grudniowego czeki P. K. O. prosząc pokornie Kochanych Czytelników o pomoc w imię Niepokalanej!

Maszyna, drukarska już na miejscu. Teraz montowanie jej i regulacja, które potrwają do Nowego Roku. A "Rycerz" ciągle się spóźnia przez to, że maszyna się spóźniła.

Kalendarz ;już na ukończeniu. Wysyłać go będziemy tylko tym, co nadesłali zamówienia, gdyż brak grosza na papier i inne materjał nie pozwala nam drukować go dla wszystkich. Prosimy bardzo o wyrozumiałość i cierpliwość. Obfita treść (144 strony druku) nagrodzi przykrość czekania.

8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. P. godz. 9-tej odprawi się w Niepokalanowie Mszą św. w intencji wszystkich Czytelników i Dobrodziejów "Rycerza Niepokalanej".

Za wszystko Niepokalanej cześć!


Niepokalana