Całaś piękna

Całaś piękna jest Maryjo
O Najświętsza Matko Boża,
Całaś piękna jest Lilijo
Blaskiem Twojem lśnią przestworza.

O czystości niepojęta,
Najpiękniejszy kwiecie Boga,
Tyś uwielbień godna, święta,
O Najświętsza, tak nam droga!

Wonna Różo tajemnicza,
Twą pięknością lśni świat cały,
Tyś jest Matką, Tyś Dziewicą
Pełna łaski, pełna chwały!

Najpiękniejsza pełna łaski,
Z rąk Twych spływa słodkość woni,
Promienieje słońca blaskiem
Aureola na Twej skroni.