Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Od 1-go listopada b. r. do 1-go kwietnia 1931 czas urzędowania w instytucjach państwowych i szkołach przesunięto o pół godziny, czyli z 8-ej na wpół do dziewiątej.

Niedługo podróżni będą mogli nadawać telegramy w pociągach za pośrednictwem konduktorów nietylko do wszystkich miejscowości w Polsce ale i zagranicę.

W Wilnie pracuje jako telefonistka niejaka pani Burska, która w tym roku obchodzi jubileusz 50-letni swej pracy przy telefonie. Stanowisko to objęła jeszcze w czasie, gdy Towarzystwo Telefoniczne, chcąc zdobyć abonentów, zakładało telefony bezpłatnie. Mimo to, liczba abonentów nie przewyższała wówczas 100 osób.

W Łodzi przejechał tramwaj o północy parę narzeczonych, zadając im rany śmiertelne. - Kara Boża za włóczenie się po nocy!

Podczas zawodów szybowców polskich (samolot bez motoru) w Bezmiechowie inż. Szczepan Grzeszczyk osiągnął rekord, latając bez ładowania 7 godzin i 52 minuty.

W pobliżu Poznania, najechał z tyłu pociąg na kontrolującego tor dróżnika Janeckiego, którego lokomotywa popchnęła przed siebie. Janecki stracił przytomność i upadł miedzy szyny, po których pociąg przeszedł, nie dotykając leżącego na torze. - Widoczna opieka Boża.

Od szeregu miesięcy łamy prasy pełne są wiadomości o pożarach, niszczących bezpowrotnie mienie ludzkie, wytworzone wielkim nakładem pracy i czasu. Około 7 miljonów zł. szkód ogniowych powstało w pierwszej połowie roku bieżącego w samem tylko woj. poznańskiem. Przy panującym obecnie braku kapitału miljonowe straty te tembardziej dają się odczuć w życiu gospodarczem. Niestety zbyt często przyczyną pożaru jest umyślne podpalenie. Motywem podpalania są z reguły żądza zysku, chęć wybrnięcia z ciężkiego położenia pieniężnego, oraz żądza zemsty i t. p. Przestępstwom tym należy położyć kres. Rozporządzenie o sądach doraźnych, obowiązujące od 10-go września 1931 r. zwraca swoje ostrze również przeciw podpalaczom. A wiec w myśl 9 punktu tego rozporządzenia zbrodnia rozmyślnego podpalenia podlega karze śmierci. - Rozporządzenie to przyczyni się niechybnie do usunięcia wrzodu, jakim są dla społeczeństwa podpalenia.

ZE ŚWIATA

W Stanach Zjednoczonych wynaleziono maszynę do wykrywania Kłamstwa. Aparat mierzy ciśnienie krwi i oddychanie podejrzanej osoby podczas badania jej drogą pytań.

Amerykanin, p. Le Harry, wynalazł szkło "kulochronne". Stojąc za wielką szybą swego szkła, pozwolił do siebie strzelać z odległości 1 metra. Kule odbijały się, jak od najtwardszego metalu.

W październ. zmarł w Ameryce wielki wynalazca Tomasz Edison (fot. obok), przeżywszy 84 lata. Z pośród 1300 patentów, które uzyskał Edison na swoje wynalazki, wymienić należy:

Tomasz Edison
mikrofon telefoniczny, megafon fonograf, z którego powstał dzisiejszy gramofon i patefon, zasadnicze ulepszenie w aparatach telegraficznych i telefonicznych oraz żarówka o włóknie węglowem, z której powstały współczesne lampy żarowe. Na wieść o śmierci Edisona zmarło nagle dwóch jego przyjaciół na udar serca - z żalu.

Wynaleziono nowe cegły, używane do budowy słupów, kolumn, gzymsów, cokołów. Cegły te z matowego szkła są w środku wydrążone w taki sposób, iż można w nich umieścić małą żarówkę. Prześwietlone od wewnątrz gzymsy stwarzają piękny efekt.

W roku 1932 zostanie ukończony olbrzymi teleskop, przy pomocy którego tajemnica życia na księżycu i na innych planetach, bliżej ziemi położonych, ma być całkowicie wyjaśniona. Siła teleskopu będzie tak wielka, iż da się rozpoznać przy jego pomocy światło zwykłej zapałki z odległości 6,000 kilometrów.

Odkryto dziesiątą wielką planetę, stojącą na trzeciem miejscu co do wielkości po Jowiszu i Saturnie.

W Niemczech, na podstawie nowego dekretu prezydenta, wydał minister wyżywienia rozporządzenie, które między innemi postanawia, że z dniem 16 października b. r. pieczywo pszenne ma zawierać 5-procentowy dodatek mąki ziemniaczanej. - Na zbrojenia się i propagandę przeciwko samej tylko Polsce wydały w 1930 r. 30,000.000 marek (prawie 64 miljony zł.), a chleb z kartofli muszą jeść.

Na międzynarodowej konferencji w sprawie dróg samochodowych, odbytej w Genewie, powstał projekt budowy tunelu dla samochodów pod górą Mont Blanc. Tunel ten byłby krótszy, niż tunele kolejowe pod górą św. Gotarda, tudzież pod przełęczą Simplońską i wytworzyłyby krótką i wygodną komunikację samochodową pomiędzy Włochami a Francją.

W jednej z restauracyj Białogrodu pokazują żywe, paromiesięczne jagniątko, które ma dwie głowy, cztery nogi przednie i dwie tylne. Poza tem ustalono, iż jagniątko ma również dwa serca. Każda głowa samodzielnie się porusza i przyjmuje pożywienie. Właściciel tego wybryku przyrody obwozi potworka po całej Jugosławji i zarabia na tem duże pieniądze.

Jak obliczono, morza i oceany kuli ziemskiej zawierają tyle soli, co gdyby wyschły, to z soli, któraby po nich pozostała, utworzyć by można ląd czternaście i pół razy większy od Europy.

Bolszewicy wywożą wielkie ilości drzewa zagranice, ale w Rosji nakazują palić tylko co 4-ty dzień i to do 15-tu stopni Celsjusza.

Prezydent ministrów węgierskich, hr. Karoly, jest człowiekiem tak dalece bezinteresownym, że się zrzekł wszelkiej pensji, by tylko skarbowi oszczędzić wydatków w tych ciężkich czasach, żąda także, aby ci urzędnicy, którzy mają zapewnione utrzymanie, zrzekli się pensji, oraz by nikt nie skupiał w swem ręku kilku urzędów. Rada ministrów uchwaliła skasować wszystkim ministrom i urzędnikom państwowe automobile służbowe.

Już są łodzie podwodne, w których można pomieścić hydroplany. Na obrazku (u góry) hydroplan w chwili wypuszczenia go z łodzi (skrzydła ma jeszcze złożone); niżej - hydroplan już się wznosi.

Łodzie podwodne z hydroplanami

W jednym z londyńskich wielkich domów towarowych ustawiono wagę, która po wrzuceniu do niej 50 groszy donośnym głosem podaje ciężar ważących się osób.

nowy instrument

Wynaleziono nowy instrument, zastępujący całą orkiestrę, gdyż można, podobnie jak na organach, przy pomocy specjalnych urządzeń wydobywać tony przeróżnych instrumentów. Obok artysta gra na takim instrumencie.

Uczciwy kierowca taksówki, Franciszek Brusza znalazł w samochodzie klejnoty, wartości 200 tyś. dolarów które oddał policji. Klejnoty należały do miljonerki Heynolds Hitt. Szlachetny i uczciwy Polak znalazca otrzymał od właścicielki 2 i pół tysiąc dolarów.

Na wyspie Syt (Niemcy), goście wśród zimy zażywają jak w lecie kąpieli morskiej. Ogrzanie morza i wogóle całej plaży, dokonywa się za pomocą olbrzymich lamp elektrycznych.

W Banku Angielskim znajduje się największy i jedyny na świecie banknot. Opiewa on na 1 miljon funtów szterlingów, czyli około 35 miljonów naszych złotych.