Wezwanie Ojca chrześcijaństwa
Drukuj

Dnia 3-go października r. b. Ojciec św. ogłosił encyklice, dotyczącą wszelkich zagadnień doby obecnej, t j. kryzysu finansowego, bezrobocia, zbrojenia się.

Ogólnoświatowy kryzys finansowy pociąga za sobą groźny wzrost liczby bezroboczych. Ojciec św. ubolewa nad losem uczciwych robotników i ich rodzin, pogrążonych, wskutek przymusowej bezczynności, w skrajnym niedostatku. Ze szczególnem współczuciem odnosi się Papież do dzieci, niewinnych ofiar obecnego położenia. Niebezpieczeństwa zbliżającej się zimy łatwo wtrącić mogą wiele rodzin w otchłań beznadziejnej rozpaczy. Przeto wszyscy, którym nie jest obcą wiara i miłość chrześcijańska, powinni podjąć krucjatę pomocy biednym, aby głodnych nakarmić, nagich przyodziać i wzmocnić węzły pokoju wśród jednostek i społeczeństwa. Encyklika wskazuje na to, że akcja miłosierdzia jest nie tylko ideałem, pociągającym dusze bardziej szlachetne, ale też najwyższym obowiązkiem religji chrześcijańskiej. Ludzie szlachetnego serca, poświęcający się dla ratowania braci, potrafią zwyciężyć w godnym wysiłku wszelkie trudności naszych czasów.

Nieokiełznany pęd do zbrojeń mnoży niepomiernie wydatki i pochłania dobrobyt obywateli, stając się przez to jedna z głównych przyczyn dzisiejszego kryzysu. Papież ponawia przestrogi swych poprzedników, które niestety, nie zostały należycie przyjęte. Biskupi powinni oświecać umysły szerokich warstw ludności za pomocą wszelkich środków, zwłaszcza przez prasę i przemówienia.

Ojciec św. raduje się, że księża biskupi prowadzą akcję miłosierdzia w swych diecezjach i zaklina wiernych, aby na ich apel odpowiedzieli szczodrą pomocą.

Ogłaszając encyklikę w uroczystość ŚŚ. Aniołów Stróżów (2 października) Papież przypomina, aby nie odtrącano dzieci, których aniołowie widzą Ojca Niebieskiego i przedstawiają Panu nad Pany uczynki miłosierdzia, dokonane dla maluczkich. Na zakończenie Ojciec św. udziela błogosławieństwa apostolskiego.

"Gł. Kapł."