Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1930
RN 7/1930
191 Pójdę do Matki!
Karolina Rusinówna

Wiersz.

195 Hodurowcy - niby "Kościół Narodowy"
w. j.

Co to mówić o wielu kościołach - jeden jest Kościół prawdziwy, bo jeden Kościół Chrystus założył i ustanowił w nim swojego zastępcę św. Piotra! A wszystkie inne "kościoły" pod rozmaitą nazwą, to są dezerterzy z prawdziwego Kościoła Chrystusowego, to odszczepieńcy i sekciarze.

197 Św. p. Ks. Biskup Lisiecki

W poprzednim numerze "Rycerza" nie zdążyliśmy już złożyć hołdu świetlanej pamięci Arcypasterzowi Śląska, św. p. Ks. Bp. Lisieckiemu, co zmarł nagle, wśród wizytacji pasterskiej w Cieszynie.

200 Piękna przysięga lekarzy katolickich we Francji

Młodzi lekarze francuscy po ukończeniu katolickiego uniwersytetu w Lille, zanim przystąpią do praktyki lekarskiej, składają uroczystą przysięgę pełną prawdziwie chrześcijańskiej treści.

200 Złote uwagi człowieka wykształconego
Kazimierz Abgarowicz

Zdaje mi się, że pyszny inteligent, mędrkujący na wszystkie strony, który sprytnie potrafi z fałszu czynić prawdę i ludzkie występki uniewinniać i upiększać, jest większym szkodnikiem społecznym niż pospolity zbrodniarz.

201 Medalik Matki Najśw. zwycięża pogańskie amulety

Przybyłem do odległej wioski, w której rzadko ukazuje się misjonarz. W jednej chwili otoczyli mnie młodzi ludzie, a gdy im pokazałem medalik Matki Najświętszej, każdy bardzo mnie prosił o taką pamiątkę.

202 Z Kongresu Eucharystycznego w Kartaginie
E. S.

Sprawozdanie zKongresu Eucharystycznego w kartaginie, który odbył się w dniach 4 - 11 maja 1930 r.