Rycerz Niepokalanej - Październik 1947
RN 10/1947
229 30 lat w służbie Niepokalanej
Rycerz Niepokalanej

Nie trwóżmy się, że dziś trudne, a jutro niepewne. Wyrośliśmy w żyznej glebie franciszkańskiej, w podatnej na apostolat maryjny dobie Fatimy, oddaliśmy całkowicie Niepokalanej - Wszechpośredniczce łaski, stąd nie wyczerpią się nam siły.

230 Klejnot Ojca przekazany synom
O. Beda Hess OFMConv

Św. Franciszek Seraficki niewymowną miłością kochał Matkę Jezusa, dlatego że Pana Majestatu dała nam za Brata. Jej składał szczególne hołdy, do Niej słał błagania i akty swej miłości.

231 U kolebki M.I.

"Matka Boża dokona wielkiego dzieła przez jednego z naszych braci, mianowicie odnowi ducha zakonnego w wielu sercach naszego zakonu i w innych zakonach, oraz rozbudzi ducha chrześcijańskiego wśród wielu narodów". Znałem brata Maksymiliana i byłem przekonany, że owym narzędziem wybranym przez Matkę Najśw. będzie nie kto inny, lecz on.

234 Maryja - niewiastą mocną

Nie można być na stałe niemowlęciem Matki Bożej. Prawdziwą pobożność do Niej poznaje się po wzroście duchowym. W miarę tego wzrostu powinniśmy coraz lepiej poznawać to, że jest Ona nie tylko najsłodsza, najlepsza, najczulsza z matek.

234 Papież o prawdziwym nabożeństwie do Niepokalanej

Ojciec Święty po kanonizacji św. Ludwika Grigniona wygłosił przemówienie o nowym świętym jako prawdziwym czcicielu Najśw. Maryi Panny.

236 Marysia kąpie dzieciątko
Bogdan S.

Taka matka, jak Marysi, i taka rodzina, jak Marysi, to najlepsza szkoła żeńska, to najpraktyczniejszy "uniwersytet" dla panny do przygotowania się na dobrą żonę

238 "Ratujmy człowieka"
jm

Nie tylko praca ma wartość, ale i cierpienie, i modlitwa. Nie tylko człowiek produktywny potrzebny społeczeństwu, ale i cierpiący, i modlitewny.

239 Baczność Polacy - bo zgnijemy!
Paweł Jasienica

Skąd się u nas całe to zagadnienie wzięło? Czemu problem wystąpił z tak niesłychaną siłą? Ogniska zarazy musiały gdzieś u nas czy za granicą i przedtem istnieć - podczas wojny ją rozwleczono. Nie stało się to na pewno na skutek zbytniej czystości obyczajów, czy nadmiaru ascezy.

240 Matka i Anioł Stróż
Elżbieta Burger

Pani Kowalowa nie ma szczęścia. W ciągu ostatnich lat miała 3 dzieci: za każdym razem poród był bardzo ciężki, a dziecko przychodziło na świat nieżywe.

242 Mała siostra - wielka święta
Jan Dobraczyński

Świat współczesny walczy przeciwko woli Bożej - walczy, ponieważ kierują nim wole ludzi. Tych woli są miliony, więc też świat nie może iść naprzód i ze wszystkimi pięknymi swymi nadziejami toczy się ku przepaści. Okręt nie może mieć stu sterów. Świat nie może żyć, gdy go rozdzierają miliony żądz.

243 Bohaterka szarych szeregów
Helena Szewczykówna

Wszystko w niej było uśmiechnięte. Oczy, usta, policzki, postać cała, a najbardziej jej wnętrze.