Kronika
Drukuj

W czasie wędrówki statuy Matki Bożej z Fatimy dokonały się dwa cuda: 18-letni Carminda Fernandez Roman, głuchoniemy i na wpół sparaliżowany, odzyskał słuch, mowę i zdolność poruszania się, gdy był obecny na Mszy Św. przed posągiem w Valladolid; 60-letnia Manuela Lopez Armendia odzyskała głos w Azpeitia.

W klasztorze San Giovanni Rotondo (Włochy) żyje 59-letni kapucyn O. Pio, który od 1918 r. ma krwawiąc rany na rękach, stopach i boku. Wielu żołnierzy amerykańskich, odwiedzając świątobliwego stygmatyka, nawróciło się na wiarę katolicką.

Na kongresie 400 lekarzy katolickich z 17 narodów w Lizbonie broniono praw i godności jednostki i rodziny wobec niesprawiedliwych roszczeń państwa i zobowiązano się przestrzegać etyki chrześcijańskiej w medycynie. Na zakończenie odbyło się w Fatimie oddanie katolickich lekarzy świata Niepokalanej. Odtąd Sekretariat Lekarzy z siedzibą w Rzymie utrzymywał będzie łączność między katolickimi lekarzami wszystkich krajów.

Papież mianował 5 nowych biskupów dla Ameryki, m. in. Polaka, ks. Henryka Klonowskiego, jako sufragana diecezji Scranton.

"Postawa Stolicy świętej wobec wolnomularstwa nie zmieniła się ani w sferze doktrynalnej ani praktycznej" - oświadczyło radio watykańskie, zaprzeczając zarazem, jakoby prowadzono jakieś rokowania między Papieskim Sekretariatem Stanu a Szkocką Masonerią.

"Filatelistyczną litanię świętych" z 1.135 znaczków pocztowych ofiarował Ojcu Św[iętemu] F. Cech. Najśw. Maryja Panna jest wyobrażona na 300 znaczkach z 22 krajów, np. jako Gwiazda Morza w Argentynie, Madonna Eucharystyczna w Boliwii, Pocieszycielka strapionych w Luksemburgu, Wniebowzięcia w Paragwaju itd.

W Paryża odbył się Kat[olicki] Tydzień Społeczny. Z tej okazji Papież napisał do komisji głównej: "Ułudą jest wierzyć, jak niektórzy sądzą, że można rozbroić antyklerykalizm i wystąpienia antykatolickie, ścieśniając zasady katolickie do życia prywatnego; taka postawa dostarczyłaby tylko przeciwnikom Kościoła nowych pretekstów do wystąpień".

W Budapeszcie i na prowincji węgierskiej, jak pisze "Maggar Kurier" ukazało się ostatnio dużo fałszywych księży. Przełożony werbistów ogłosił w sprawie podającego się za Werbistę Zoltana Naggyego, że zakon nigdy nie miał księdza o podobnym nazwisku.

"Nie boję się robotników węgierskich, gdyż widzę, że nie utracili czci do Najśw. Panny" - powiedział kard. Mindszenty, gdy robotnicze dzielnice Budapesztu zgotowały mu po powrocie z kongresu mariańskiego w Kanadzie entuzjastyczne powitanie.

Kobiety powinny bojkotować wszelkie niemoralne filmy, importowane zwłaszcza z Ameryki - z takim apelem zwrócił się do niewiast arcybp Masterson z Birmingham.

W południowej Ameryce - pisze "Przewodnik Katolicki" (amerykański) - dotąd tak podatnej bezbożnym podszeptom, Kościół i episkopat zyskuje potwierdzenie prawne i konstytucyjne bez żadnych trudności, że przytoczę tylko fakt... nauczania religii katolickiej we wszystkich szkołach państwowych i tych prywatnych, które pragną być upaństwowione albo mieć prawo publiczności".

W Limie, stolicy Peru, odbył się wielki Kongres Mariański, w którym wziął udział prezydent republiki.

5 minut przed śmiercią Wiliam Harris, kolejarz z Chicago, został ochrzczony przez swego synka, jeszcze poganina, który usłyszał, że ojciec chce być katolikiem, a chrzcić nauczył się w szkole. Wkrótce sam przyjął chrzest wraz z matką.

Matka kard. Vaughan’a z trzynaściorga swych dzieci doczekała się 6 kapłanów, w tym 3 biskupów i 5 zakonnic. Codziennie modliła się o łaskę powołania i wytrwania dla dzieci.

"Straciliśmy wszystko... z 10 szkół zostało tylko 2, z 35 kościołów spalono dotąd 27; zostały tylko 2 plebanie i to zniszczone" - tak pisze jezuita malgaski O. Raifindrahoto z Madagaskaru. Dziwna rzecz, że prześladowanie objęło tylko katolików, gdy misje protestanckie nie doznały dotąd żadnych szkód.

40 milionów dolarów potrzeba na odbudowę domów misyjnych, z których 2.300 jest całkiem zburzonych, a 1.530 poważnie uszkodzonych; lista nie jest jeszcze kompletna.

O. Sciolla, misjonarz w Tanganice, od 20 lat leczy chorych Murzynów w zbudowanym przez siebie szpitalu, udzielając ok. 150 porad dziennie. Ostatnio, gdy wybuchła niebezpieczna epidemia, uratował 3.000 chorych.

W Nankinie zaczęła pracę grupa Pomocnic Świeckich Misji A.L.M. (Auxiliares Laiaues des Missions), złożona z 5 dziewcząt, które skończyły w Belgii specjalne studia medyczne, nauczycielskie i społeczne. Dwie inne grupy pracują już w ośrodkach robotniczych w Kongo. W Belgii kształci się 40 nowych kandydatek.

Nawrócenia w Chinach coraz większe. Ks. Mark Tennien z braku misjonarzy powiedział swoim katechistom, by nauczali neofitów w grupach nie mniejszych niż 200 ludzi. O katechizację poprosiły 4 wioski - największa grupa miała 1100 ludzi, najmniejsza 270.

Na Sachalinie płd., zajętym teraz przez Rosjan, pracuje w Karafuto 4 polskich Bernardynów (3 ojców i 1 brat) pod kierownictwem kapłana japońskiego. Na nabożeństwa mogą przychodzić tylko mieszkańcy osady, w której jest kościół.

Ponad 8 tys. ludzi ochrzcił lub nawrócił w ciągu 30 lat O. Chinnappo, misjonarz w Indiach.

Liczba chrześcijan w Japonii wzrosła z 250.000 (przed wojną) na 600.000, mówi Reuter za gazetą Vomiuri. Gazeta przepowiada, że liczba ta dosięgnie wkrótce 2.000.000.

Nowa delegatura apostolska powstała na Archipelagu Indonezji, gdzie na 70.000.000 ludności jest 700.000 katolików. Kapłanów indonezyjskich jest 60.

Po fali prześladowań w Syjamie liczba młodzieży w szkołach katolickich wzrosła o 20 proc, a setki próśb odrzucono z braku miejsca. Buddyści cenią te szkoły za wysoki poziom i dobre wychowanie. W Banghok Kolegium Wniebowzięcia kształci elitę syjamską.

Nagrodę Nobla z literatury na rok 1947 przyznano jednomyślnie 28-lelniej Norweżce Maryi Brekker za książkę pt. "Matka Maryja", będąca, historią codziennego życia Najśw. Rodziny.

Międzynarodowy Kongres Mariański odbył się od 3 do 7 września w Maestricht (Holandia).

Słynny psychiatra amerykański, 69-letni ks. Tomasz Verner Moore, doktor filozofii i medycyny, wstąpił do zakonu kartuzów w Cariuga de Miraflores (Hiszpania).

Przesądy rasowe zwalczał zawsze społecznie nastawiony katolicyzm, co przyniosło wielkie korzyści zwłaszcza dla Murzynów w Stanach Zjedn., gdzie obrońcami czarnych są m. in. bp Sheil z Chicago, bp Haas z Grand Rapids, abp Rummel z New Orleans - tak oświadczyło 6 pisarzy amerykańskich.

Katolickie Stowarzyszenie Szpitali w Stanach Zjedn. i Kanadzie prowadzi 775 szpitali, obsługiwanych przez 22.000 zakonnic. W ciągu ostatniego roku ze szpitali tych skorzystało 3.149.000 pacjentów. Prez. Truman wydał pochwalne orędzie dla Stowarzyszenia.

W Ameryce Łacińskiej tworzy się Chrześcijański Ruch Robotniczy, który skupia przedstawicieli 4-ch państw: Urugwaju, Brazylii, Argentyny i Chile. Ruch ten jest przekonany, że tylko wskazania społecznej nauki Kościoła, chrześcijańskiej filozofii i chrześcijańskich dążności demokratycznych mogą wytworzyć warunki dostateczne do obecnych potrzeb i aspiracji".

Gen. MacArthur, gubernator Japonii, powiedział z okazji 350-lecia męczeństwa japońskich katolików w Nagasaki: "Dwie z największych idei świata: chrześcijaństwo i demokracja uzyskały dziś wolność w Japonii, a skutkiem tego jest tu największa bezkrwawa rewolucja w dziejach. Wierzę, że w ciągu 10 lat kraj ten stanie się chrześcijański, jeżeli nie przez nawrócenie wszystkich, to przynajmniej w sposobie myślenia i postępowania większości".

Arcybiskupi i biskupi Indii wydali oświadczenie, w którym wyrażają swą radość, że "nareszcie tęsknoty ludu Indii za niepodległością spełniły się". Proszą też katolików na całym świecie, by modlili się za pomyślność całego swego narodu. Z ufnością patrzą na przyszłość Kościoła w Indiach, gdyż są one "krajem macierzystym wielu katolików od blisko 2.000 lat, a chrześcijaństwo kwitło tu i za panowania dynastii Rajas i pod cesarzami z Mongolii, na długo przed podbojem Indii przez obce potęgi".

Z inicjatywy OO. Franciszkanów w Warszawie przekazany został Polonii Amerykańskiej dar Warszawy w postaci kopii Cudownego Obrazu M[atki] Bożej Częstochowskiej i votum z prochami bohaterów powstania oraz z popiołem spalonych kościołów Stolicy. Dary te poświęcone 15 sierpnia w Częstochowie podczas ogólnowarszawskiej pielgrzymki na Jasną Górę są wyrazem wdzięczności za pomoc okazaną po wojnie. Mają być umieszczone w katedrze nowojorskiej lub chicagowskiej.


Rycerz Niepokalanej 10/1947, Kronika, s. 248-249

Opisy zdjęć powyżej: 1. Konsekracja ks. biskupa Z. Golińskiego, sufragana lubelskiego. 2. Katolicka poradnia małżeńska w Warszawie przy ul. Siennej 43, prowadzona przez p. dr Mironowicz-Wasilewską. 3. Polskie sieroty po tułaczce w Rosji, Iranie i Indiach wstępują do zakonu OO. Franciszkanów w Ameryce, by przygotować się do pracy kapłańskiej wśród rodaków. Na fot. chłopcy po przyjeździe do San Francisco. 4. O.S.P. zakonna w Niepokalanowie przy grze w prądopiłkę w czasie uroczystości udekorowania 9 swych członków za zasługi na polu pożarnictwa. 5. Pogrzeb gen. L. Żeligowskiego w Warszawie po przewiezieniu zwłok z Anglii. 6. Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu w dniu święceń kapłańskich 5-u swych członków, synów robotników-emigrantów. 7. Studenci krakowskich wyższych uczelni w czasie wycieczki po Wiśle do Gdańska grają na statku "wesele krakowskie". 8. Udekorowani zakonnicy z Przełożonym Niepokalanowa i ppłk. Boguszewskim, delegatem Naczelnego Związku Straży Pożarnej R.P.


Generałem Księży Pallotynów został Polak O. Fr. Turowski.

Cała wioska indyjska Zupudi przeszła na wiarę katolicką z hinduizmu i luteranizmu; do wiosny br. był tu tylko jeden katolik. Sami tubylcy prosili misjonarzy o chrzest.

Parafianie perlejewscy, diec. siedleckiej, wyrzekli się picia wódki i samogonki, przyrzekając to Matce Najśw. podczas misji św.

Przygotowuje się do druku wykaz wszystkich Księży, Kleryków, Braci zakonnych, którzy byli przez Niemców aresztowani i zginęli z ich ręki. W wielu wypadkach najlepszych wiadomości co do ich aresztowania i więzienia może dostarczyć najbliższa rodzina zmarłych. Uprasza się o nadsyłanie potrzebnych dla wydawnictwa wiadomości pod adresem: Klasztor OO. Redemptorystów, Wrocław, ul. Wacława Szymańskiego 10.

J. Em. Ks. Kard. Sapieha wydał odezwę o potrzebie odrestaurowania Katedry na Wawelu, która w czasie wojny poniosła znaczne szkody. Datki na ten cel przesyłać można pod adresem Kurii Metropolitarnej w Krakowie P.K.O. Nr. IV-199 z zaznaczeniem "na Katedrę".

Wobec licznych zapytań, gdzie się znajduje cudowny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, wyjaśniamy, że jest na dawnym miejscu w Ostrej Bramie.

Coraz więcej młodzieży zwłaszcza na Ziemiach Odzyskanych wstępuje zbiorowo w szeregi Milicji Niepokalanej. Staraniem Ks. Szczęsnego odbyła się w kościele parafialnym w Gryficach podniosła uroczystość przyjęcia do M.I. nowych członków spośród miejscowej dziatwy szkolnej.

Każdy Polak i każda Polka odmawia codziennie swój różaniec, wszyscy zawsze noszą go przy sobie i uczą odmawiać różaniec dzieci i młodzież, matki wprowadzą w rodzinach swoich zwyczaj staropolski - wspólne odmawianie różańca Św., zaczynając na razie od odmawiania jednego dziesiątka - takie rezolucje powzięto na Kongresie Różańcowym Diec. Lubelskiej w Krasnobrodzie.

Pierwszym pomnikiem jaki stanął na wyzwolonej ziemi złotowskiej po 175 latach jarzma niemieckiego jest figura Najśw. Serca Matki Bożej wysławiona ofiarnością mieszkańców grom. Kamień, gm. Radownica.

W Wojsławiu k. Mielca odkryło złoża gazu ziemnego. Nie jest wykluczone, że znajdują się tam również źródła ropy naftowej.

Na Górze św. Anny stanie pomnik Powstańca Śląskiego wysokości 46 m.

Ryby polskie dla okupacyjnej armii U.S.A. w Niemczech zamówili Amerykanie na Targach Gdańskich.

Rybacy nasi złowili w lipcu 181.000 kg ryb.

Belgia, Holandia i Luksemburg zawarły między sobą unię celną.

W francuskim porcie Brest nastąpiła wielka eksplozja materiałów wybuchowych. Dwie trzecie miasta nie nadaje się do zamieszkania. W zasięgu 20 km wyleciały wszystkie szyby, zginęło wiele osób.

Podczas straszliwej eksplozji materiałów chemicznych w Kadyksie (port w Hiszpanii) straciło życie ponad 1000 ludzi i około 5000 zostało rannych.