Papieże o szkole
Drukuj

Leon XIII: Konieczną jest rzecza, by nie tylko w pewnych określonych godzinach nauczano dzieci religii, lecz żeby całe nauczanie tchnęło duchem chrześcijańskiej pobożności. Jeżeli tego braknie, jeżeli to święte nastawienie nie będzie przenikało i ożywiało nauczycieli i uczniów, korzyści z takiej nauki będą nikłe a szkody częstokroć bardzo wielkie (enc. "Militantis Ecclesiae").

Pius XI: Szkoła "neutralna", albo "świecka" usuwając religię, jest przeciwna podstawowym zasadom wychowawczym. Zresztą taka szkoła jest praktycznie niemożliwa, ponieważ w rzeczywistości zamienia się na niereligijną (enc. "Divini illius Magistri").

Czytajcie encyklikę Piusa XI o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. Nabywać w Księgarni "Jedność", Kielce, ul. Bandurskiego 2.