Rycerz Niepokalanej - Listopad 1945
RN 11/1945
66 Hołd Ojca Świętego dla bohaterskiej Polski

Rok temu, gdy dogasał żywioł ognia w Warszawie, a gruzy walących się domów pokrywały ciała poległych, gdy zewsząd słyszało się krytykę powstania, z Watykanu wyszedł głos współczucia, podziwu i życzliwości dla sprawy polskiej.

68 Z powrotem do Mszy św.

Polacy, nie tylko kobiety, ale i mężczyźni, winni za wzorem swoich przodków tłumnie gromadzić się w swoich kościołach w niedziele i święta, by tu uczestniczyć w przenajświętszej Ofierze Mszy św. i z niej czerpać siłę do pracy i łaskę na żywot wieczny.

69 Stanowisko papiestwa wśród narodów
W.-R.

"Kościół ten patrzył na początki wszystkich rządów i wszystkich kościołów, jakie obecnie istnieją na całym świecie, a nie chcielibyśmy wcale zapewniać, że się nie doczeka końca ich wszystkich."

70 "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"
C. M.

Poprzez całe wieki jawi się najczęściej na wargach ludzkich podwójne wołanie. Jedno ciche, pokorne a ufne kieruje się w stronę nieba i prosi za Chrystusem Ojca: "Chleba naszego powszedniego daj na dzisiaj".

72 Aby wszyscy byli jedno
w. j.

Jezus Chrystus zakładając Kościół swój podkreślał bardzo mocno, że to ma być organizacja spoista, jednolita, jedna. O tej jedności często mówił, o jedność Niebieskiego Ojca prosił.

74 Wspomnienia z ostatnich chwil życia O. Maksymiliana Marii Kolbe
Ks. Konrad Szweda

W ośrodku polskim w Freimannie księża i świeccy wyrażają się z podziwem o tej szlachetnej postaci. Ks. Konrad Szweda z Rybnika napisał w Dachau wspomnienia z ostatnich chwil życia O. Maksymiliana.

76 Śp. O. Maurycy Madzurek
O. Witalis Jaśkiewicz OFMConv