Życie religijne na zachodzie w obrazach
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 11/1945, grafiki do artykułu: Życie religijne na zachodzie w obrazach, s. 77

Opisy zdjęć w tekście poniżej.


Skończyła się tyrania hitlerowska. Na nowo rozkwita życie polskie i katolickie na Śląsku, w Poznańskim, na Pomorzu. Wrócili wygnańcy, otwarto kościoły i Chrystus ukazał się wśród swego ludu. Bez baldachimu, bez monstrancji, bez sztandarów idzie w uroczystej procesji dziękczynnej za odzyskaną wolność, a przy Nim kochające Go serca walecznych żołnierzy i wiernego ludu (na 1 fot. [u góry w środku] procesja w Chodczu). Na miejscu zniszczonych bezbożną ręką krzyżów i kapliczek stoją już nowe. Oto krzyż Chrystusa (fot. 2 [u góry z prawej]) koło Nowego Tomyśla postawiony wkrótce po wypędzeniu Niemców przez gospodarza, świadczy, jakimi drogami chce nadal iść lud nasz polski. Prastare ziemie piastowskie nad Olzą i nad Bałtykiem znów w rękach polskich. Pośpieszyli tam osadnicy ze wschodu i z środkowej Polski, a przy ich boku księża i zakonnicy. Administratorzy apostolscy wizytują świeżo powstałe placówki duszpasterskie. Ks. Dr. Edmund Nowicki, Administrator Pomorza, zwiedza parafię w Derłowie, obsługiwaną przez OO. Franciszkanów (fot. 3 [z lewej]). Wiatr od morza wtóruje zbornej pracy Polaków, a ziemia czeka na nowych osadników (fot. 4. [na środku na dole] krajobraz nad Bałtykiem).