Kronika
Drukuj
Kronika 11/1945, s. 78-79

Opisy zdjęć:

  1. [z lewej] J. E. Ks. Bp Gawlina
  2. [z prawej] "Nie zniszczył kultury polskiej wróg, odradza się strzaskany pień". Fragment z wystawy "Warszawa oskarża" - symboliczne świadectwo, że spośród mogił i zgliszcz odradza się Zycie stolicy i Polski (fot niżej)

Nowa diecezja polska. W czerwcu br. Ojciec św. mianował Ks. Biskupa Gawlinę ordynariuszem dla Polaków w Niemczech, których jest tutaj około miliona oprócz wojska. Z listu pasterskiego Ks. Biskupa Gawliny dowiadujemy się, że jego diecezja personalna liczy 104 placówek duszpasterskich położonych w głównych ośrodkach polskich, na których pracują księża polscy uwolnieni z obozów. Kuria biskupia jest w Frankfurcie nad Menem. Praca nad duszami jest ciężka z powodu zepsucia wśród byłych jeńców i robotników polskich spowodowanego brakiem opieki duszpasterskiej. Ale przez szkołę polską i prasę katolicką robi się dużo dobrego. We Freimannie wychodzą tygodniki: "Słowo Polskie" i "Polska Chrystusowa" wraz z miesięcznym dodatkiem "Posłaniec Serca Jezusowego", a w Ingolstadt "Świt Wolności" z hasłem; "Bóg - Ojczyzna - Rodzina" na czele. Coraz liczniejsze pary polskie stają przed ołtarzem, by zawrzeć po chrześcijańsku związek małżeński. W jednej tylko miejscowości Ingolstadt w ciągu lipca br. zawarto w kościele sto małżeństw. Polacy tęsknią za krajem.

Co może ocalić świat? Premier Rządu angielskiego Atlee powiedział: "Jest tylko jedna zasada, która może ocalić świat - zasada chrześcijańska, że wszyscy ludzie są braćmi".

Były kanclerz Austrii Schuschnig, apelując przez radio watykańskie do mocarstw w sprawie istnienia Austrii, mówił też na temat znaczenia katolicyzmu przy budowie nowego pokoju. Nie będzie trwałego pokoju, jeżeli budowa jego nie będzie wzniesiona na zasadach moralności katolickiej i bez uwzględnienia społecznych sił katolicyzmu.

Watykan wobec bomby atomowej.

Biuletyn prasowy Watykanu stwierdza, że nowy wynalazek rzuca ponury cień na przyszłość ludzkości. "To niesłychane narzędzie zniszczenia będzie groźną pokusą nie tyle może dla współczesnych, trwających pod wrażeniem świeżych okropności, ile dla następnych pokoleń, które nigdy nie umieją korzystać ze wskazań historii".

Lourdes (Lurd) staje się z powrotem miejscem licznych pielgrzymek. 15 sierpnia br. przybyły tu tysiące pielgrzymów, dużo z zagranicy, a szczególnie żołnierzy, by u stóp Niepokalanej złożyć swe troski i przesłać gorące modlitwy o trwały pokój na ziemi. Ostatnio złożyło hołd Niepokalanej 4 tysiące kolejarzy francuskich

100 tysięcy pielgrzymów na Jasnej Górze oddało hołd Matce Bożej Częstochowskiej w dniu 8 września br. Oto wyraz gorącej wiary naszego narodu.

Wincenty Witos w trosce o dobro Polski i jej ludu wydał odezwę "Do braci chłopów", nawołującą zwaśnione strony do zgody i miłości społecznej, do strzeżenia honoru i godności Polski.

Kościół na Filipinach poniósł ostatnio olbrzymie straty, zwłaszcza w stolicy Manili i mieście Cebu (tylko 1/5 miasta została), zginęło 47 kapłanów i 37 braci zakonnych, w tym 7 kapłanów i 3 braci franciszkanów. Katedry w obu miastach i liczne kolegia zniszczone, z Uniwersytetu św. Tomasza kupa gruzów, nie ma już obserwatorium astronomicznego i najbogatszej biblioteki. Szkody materialne Kościoła wynoszą około 150 milionów dolarów. Delegat apostolski powołał do życia katolicką organizację dobroczynną, która ofiarowała swą współpracę gen. Mac Arthur’owi.

Nowe świadectwo o Chrystusie. W pobliżu Betleem znaleziono w katakumbach naczynie kamienne, pochodzące z I wieku po Chrystusie. Na naczyniu wyryte są napisy w języku hebrajskim i greckim, które po odcyfrowaniu okazały się elegią żydowską z powodu męczeńskiej śmierci Chrystusa.

W Nagasaki (Japonia) od bomby atomowej zginało 30 tysięcy ludzi, w tym 13 to katolicy. Spod gruzów kościoła w Urakami, leżącego o 3 km od Niepokalanowa japońskiego (zapewne też zniszczony) wydobyto zwłoki 3 kapłanów i 40 świeckich.

W Bogota (Kolumbia) obradował Katolicki Kongres Wychowawców, na którym przedstawiciele Ameryki Płd. powzięli decyzję tworzenia ośrodków obrony religijnej.

W Watykanie rozpoczęto proces beatyfikacyjny czerwonoskórego młodzieńca Cefarino Namankura (1886-1905), co wywołało wielkie zainteresowanie wśród Indian w Ameryce.

Inteligencja polska może pogłębiać swą wiedzę religijną na Kursie Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w instytucie Katolickim w Częstochowie.

"Prawo wasze jest pewne..." W połowie ubiegłego roku Papież Pius XII przyjął na uroczystej audiencji przedstawicieli polskich sił zbrojnych z Armii zagranicznej. W dłuższym przemówieniu, m. in. tak się wyraził: "Choć wasza ziemia ojczysta czerwieni się cała od krwi, która ją zalewa, prawo wasze jest tak pewne, iż mamy niezłomną nadzieję, że wszystkie narody uświadomią sobie, jaki to dług mają względem Polski, która bywała widownią, a zbyt często przedmiotem ich starć; i że każdy, kto zachował w swym sercu bodaj iskrę uczuć prawdziwie ludzkich i chrześcijańskich, będzie się poczuwał do obowiązku przywrócenia jej pełnego miejsca, jakie jej się należy, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawdziwego pokoju".