Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 1939
RN 9/1939
257 Królowa Kleru
Żegota Buczkowski

Wiersz.

258 Królowa duchowieństwa
bp Czesław Kaczmarek

W chwili Zwiastowania Maria stała się matką nie tylko prywatnej osoby Jezusa, lecz zarazem matką Chrystusa-Zbawiciela, tego, który miał być królem wiekuistym odrodzonej ludzkości, głową mistycznego Ciała, którego my jesteśmy członkami.

260 W blasku świętości
Bohdan Lekszycki

Dębowiec, mała mieścina pod Jasłem w województwie krakowskim, tak niepozorna i niczym nie wyróżniająca się od tysięcy Innych, że daremnie szukałbyś jej w encyklopediach i na ogólnopolskich mapach.

263 Kogo nam brak?
Walenty Majdański
270 Polski socjalizm przekreśla postulaty katolickie
Jan Archita

Socjalizm nie jest ruchem jedynie społecznym, ale również politycznym. W dziedzinie polityki szermuje hasłem demokracji i fakt ten może być sam przez się przyczyną wielu nieporozumień.

274 Doświadczyliśmy co znaczy żyć bez wolności i raczej umrzemy, aniżeli utracimy znowu wolność.

Rząd Polski ponowił swoje zapewnienie względem Francji i Anglii, że armia polska jest gotowa w każdej chwili przeciwstawić się jakiejkolwiek wrogiej jej akcji.