Okładka
Drukuj

Droga Młodzieży

W tym miesiącu rozpoczynasz nowy rok szkolny, co Ci on przyniesie?

Nie wiadomo. jedno jest pewne, że pracując nad zahartowaniem woli i uszlachetnieniem charakteru nie wzbijesz się na szczyty chrześcijańskiego idealizmu jeśli dziecięcym gorącym serduszkiem nie ukochasz Twą Matkę Niebieską Niepokalaną Marię!

"RYCERZYK NIEPOKALANEJ", specjalne pismo dla młodzieży, zbliży Was do Niepokalanej Matuchny. Poza tym co miesiąc przyniesie Wam wiele ciekawych i kształcących wiadomości. Zostańcie więc, Droga Młodzieży, stałymi Czytelnikami.

Dla młodszej Dziatwy polecamy: "MAŁY RYCERZYK NIEPOKALANEJ".

Za prenumeratę tych pism, tak samo jak i za "Rycerza", przyjmujemy dobrowolne ofiary na szerzenie czci Niepokalanej. Jedynie jako normę na pokrycie kosztów wydawniczych i przesyłki przyjęliśmy 80 groszy na rok - tak za "Rycerzyka Niepokalanej" jak i za "Małego Rycerzyka Niepokalanej".

A każdego z Was znajdzie "Rycerzyk" - choćbyście nad samą granicą niemiecką, czy rosyjską mieszkały - przekonacie się sami, tylko zamówcie go sobie nadsyłając dokładny adres do ADMINISTRACJI "MILICJI NIEPOKALANEJ", NIEPOKALANÓW p. TERESIN k. SOCHACZEWA (Wr.)

Odpowiedzi Redakcji

P. 15. Dla spokoju sumienia można wyznać na spowiedzi. Nie trzeba się tym trapić. K. B. Lipawa (Łotwa). Nie widzimy Konieczności druku .Kilku pytań" w naszym piśmie. M. Chmielecka, Równe - żyje. stan trwa niezmieniony. Słały Czytelnik, Bydgoszcz. - Zalety od intencji na inki cel była zamierzona ofiara i według tego trzeba postąpić. Podziękowanie zamieściliśmy w skróceniu Szmigiel A., Babica. - Artykuł nie zawiera nowych myśli w poruszanej jut przez nas kwestii. N. N Starogard - 60 zł złożone bezimiennie do skarbonki w kościele otrzymaliśmy za pośrednictwem ks. J. Bruskiego. Bezimiennemu ofiarodawcy administracja składa serdeczne "Bóg zapłać". A. W. Łódź. - Pragnienia godne są realizacji. Dużo trzeba się modlić by uzyskać wyraźniejszą Wolę Bożą. Adresy i warunki zgromadzeń żeńskich podawaliśmy w Kalendarzu na rok 1939. Stroskana z Poznańskiego nr 10. Nie było nawet przyrzeczenia. Trzeba modlić się o wybór stanu Z. Jerzykówna, Słupca. Intencje podane w rubryce "Niepokalaną proszą" pochodzą od różnych osób które zwracają się do mieszkańców Niepokalanowa o poparcie w modlitwach. A więc i Czytelnicy "Rycerza Niepokalanej" mogą modlić się do Niepokalanej w tych intencjach. Bezradna M. T. - Najlepiej zwrócić się do ks. proboszcza. A. K. z Poznania. - Spowiednik rozstrzygnie. M. Rzepecka, Tarłów. - Nie wykorzystamy.