Rycerz Niepokalanej - Marzec 1939
RN 3/1939
66 Poemat życia katolickiej niewiasty
Serim

Scena Zwiastowania Anielskiego przedstawia właśnie obraz, nad którym zachwycać się powinien każdy katolik. Ukazuje się tu bowiem postać niewiasty, której na imię Panna Maryja.

68 O. Wenanty Katarzyniec w pamięci ludu
O. P.

Gdziekolwiek przebywał O. Wenanty, wszędzie pozostawił po sobie miłe wspomnienia. Jeszcze dziś miłą wonią cnót jego życia napawają się mieszkańcy Czyszek, Lwowa, Kalwarii.

72 Dzisiejsza choroba duszy
J. B. Słoński

Wszyscy świadomi katolicy wiedzą, choćby ze słów Ojca Św., że komunizm jest złem bodajże największym, w naszym życiu społecznym. Trzeba przeto, szczególnie nam, katolikom, wiedzieć jakie to zło jest, by móc wyciągnąć wnioski o tym jak to zło zwalczyć mamy.

74 Socjalizm awangardą komunizmu
Jan Archita

Socjaliści, jeśli wcielają swój program w życie - taki, jakim widzieliśmy go w poprzednich artykułach - chcąc czy nie chcąc, idą na rękę komunizmowi. A ten ostatni dobrze sobie z tego zdaje sprawę i stąd właśnie koncepcja współpracy z socjalistami we frontach ludowych tak gorąco jest przez komunizm propagowana.

77 Pracować i nie tracić nadziei

Sam Bóg błogosławił temu świętemu trudowi i świętemu ufaniu, gdy dał pełne i obfite ziszczenie tej pełnej nadziei dewizie, która podyktowała i wiara i miłość Pasterza wedle serca Bożego.

80 Krzyż wrócił do szkół Hiszpanii narodowej
C. Bayle S. J.

Krzyż usunięto ze szkół Hiszpanii na zasadzie brutalnego dekretu republiki. Jej godny przedstawiciel Azana sądził, że głosami parlamentu przekreśli historię narodu, zmieni jego serce, rozsądek i duszę rzeźbione przez wieki.

83 Powrót
B. L.

Jakże go mam nazwać? Ani imię, ani nazwisko jego nie ma właściwie znaczenia. Istotna jest duchowa przemiana, jakiej podległ, przemiana, która uczyniła z niego zupełnie innego człowieka.