Okładka
Drukuj

Z prośbą jak zwykle

Słały rozwój wszystkich czasopism wymaga coraz to większej liczby rąk do pracy, maszyn, budynków. A tych ostatnich w ub. roku wznieślimy większą ilość. Dzięki ofiarności naszego Dobrodzieja Księcia Druckiego-Lubeckiego nie możemy narzekać na brak placu pod budowę. Jednakże materiał budowlany i częściowo pracę musimy opłacać. Również dużo pieniędzy pochłaniają drobne lecz liczne inwestycje w działach wydawnictwa. W niektórych komórkach graficznych praca do ostatnich miesięcy była wykonywana w takich warunkach i takimi przyrządami, jak przed 10 laty, gdy powstawały zręby Niepokalanowa.

Dzięki Niepokalanej, Która pobudza naszych Przyjaciół, Dobrodziejów, Czytelników do ofiar - często groszowych, lecz szczerych - dzieło Jej rośnie i stale wchodzi w realizację nowych planów i zamierzeń. A wszystko, by Ona - Maryja Niepokalana zawładnęła każdym sercem, bijącym pod słońcem.

Pisząc Ci to wszystko, Drogi Czcicielu Maryi, chcemy się z Tobą podzielić naszym stanem materialnym.

Mamy jeszcze 150 tys. zł. długu. Ufni jednak w Opatrzność Bożą, przez Niepokalaną mamy nadzieję, że i ten dług spłacimy.

W tej intencji zwracamy się do Czcicieli Niepokalanej o łaskawe przyjście nam z pomocą. (Zaznaczyć musimy, że wiele tysięcy "Rycerza" wysyłamy darmo tym, którzy nic nie są w stanie ofiarować).

Wszystkim Ofiarodawcom niech Niepokalana hojnie wynagrodzi.

WYDAWNICTWO M. I.

Odpowiedzi Redakcji

W. Chmielówna, Chrzanów - Jeszcze mają poważne braki. K. W. Kul. - Zamieścimy w skróceniu. O artykułach trudno coś powiedzieć, bez przejrzenia. A. Danglowa, Bielawki - Dziękujemy! Poruszymy na łamach "R". Zrozpaczony wykolejeniec. W takim stanie tylko rąk nie załamywać. Głowę do góry! Nie znamy wyroków Opatrzności. Do ostatnich chwil nadziei nie tracić. Miłosierdzie Boże nie zna granic. Więcej ufności! Więcej modlitwy! Mimo upadków, częstych i ciężkich powstawać natychmiast, oczyszczać się w Sakramencie Pokuty i często posilać się chlebem Mocnych, Który dodaje siły do walki. Jesteś młody - przed tobą przyszłość otwarta. Jezus Eucharystyczny wzmocni twą wolę. W ufnej, szczerej i prostej modlitwie rzuć się do stóp Maryi. Ona, Ucieczka grzesznych doda sił i wesprze. Jesteśmy gotowi zawsze służyć Ci dobrą radą. H. Solarzówna, Sałonka - wiersze b. słabe. J. M. z K. Dobrze odprawiono! Nie trzeba zaczynać powtórnie. A. Zgierski, Wilno - Nie skorzystamy. Stały prenumerator - Jasło. Używane książki, nieaktualne czasopisma, widokówki, obrazki najlepiej wysyłać do oddziałów Polskiej Macierzy Szkolnej, która przekazuje je dla ludności województw wschodnich. Wysyłać jako druki. Adres centrali P. M. S.: Warszawa, Krak. Przedm. 7. Zużyte znaczki pocztowe przesyłać: Misyjna Centrala Znaczkowa, Niepokalanów. Osuchowa N. - Bolesław. Obawy są nieuzasadnione. Można przeczytać, ale nie ma racji do wierzenia. Łęg. Powinni się pogodzić; - w grzechu ciężkim nie można przystępować. Można zatrzymać sobie. Nie traci się zasługi. Wilno S. N. Msza święta jest ważna, nawet obecność nie jest wymagana. Jest to 30 Mszy świętych odprawianych za jedną duszę bez przerwy. Matka Boża doskonale zgadza się z Wola Bożą - a Bóg jest naszym Najlepszym Ojcem. Czortków. Dużo ufności w miłosierdzie Boże. Wyspowiadać się proszę, poradzić księdza na spowiedzi, jak naprawić zło i przestać zupełnie o tym myśleć. Stroskany młodzieniec z Kieleckiego. Proszę być dobrej myśli, mężnie iść przez życie. Co do wzroku - poradzi lekarz; może będzie wyjście dobre. Dla utrapionej. Pokusy mogą i wówczas przyjść. To nie świadczy o tym, że przygotowanie było złe. Nie powinno się tego czynić, bo może prowadzić do grzechu. Warszawa - P. Fr. - Pan Jezus narodził się z Najśw. Panny, Dziewicy. Brzesko - Czytelniczka Rycerza. O ile grzech popełniono po spowiedzi, to wystarczy wyznać tylko ten grzech i grzech z Komunii świętokradzkiej. Zmartwiona. O ile rzeczywiście uwierzono siostrze i nie uważano sobie tego za grzech, to wystarczy takie oskarżenie się, jak w zeszłym roku. Lecz trzeba powiedzieć siostrze, aby tę rzecz oddała właścicielce. W jaki sposób to uczynić poradzi ksiądz na spowiedzi. Niegodna sługa Maryi - O ile wówczas, kiedy P. żałowała że nie zgodziła się... zdawano sobie sprawę, że się grzeszy - to należy się z tego wyspowiadać. Francja A. To nie zależy od duchowieństwa, ale od katolików. Jest to skutek oziębłości religijnej. Lubawa - Można być spokojną co do kupna. Lepiej wyznać obmowy chociaż nie ma potrzeby. Spowiednik pouczy, jak w tych wypadkach postępować. Jadwiga. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Helena W wątpliwości odnośnie do postu sakramentalnego (t. zn. czy się jest na czczo) można przystąpić do Komunii świętej. 7) Pójście w takim stanie do kościoła grzechem jeszcze, przynajmniej ciężkim, nie jest lecz nie wypada. - Cmentarz: o ile wówczas nie uważano za grzech to nie potrzeba. Gdy za mały - to także nie ma obowiązku mówić. Gdy za ciężki to powiedzieć tak jak w liście napisano. Podobnie w sprawie jedzenia. "Niepewnej z P." - Upodobanie - rozumie się działanie woli, o ile tego nie było - to oskarżenia nie uważałbym za wystarczające. Dla Katarzyny. Proszę sobie przeczytać "Filoteę" św. Fr. Salezego.


Pius XI

10 lutego br. o godz. 5.31 zmarł Ojciec św. Pius XI. Tuż przed samą śmiercią Ojciec Św. wypowiedział: "Mam jeszcze chwilę do zdziałania". Podczas konania Ojciec św. miał wyraz twarzy pełen pogody, po prostu zdawało się, że zasnął. Zgon Papieża Piusa XI odczuła mocno Polska - był On Papieżem Polaków. Bolesna wieść dotarła na falach eteru do najdalszych placówek misyjnych, okrywając żałobą serca najmłodszych dzieci Kościoła - był On Papieżem Misji; Katolicyzm czynny stracił wielkiego Inicjatora .- był On Papieżem Akcji Katolickiej. Cały świat, bez różnicy wyznań i poglądów, stracił jednego z najwybitniejszych Mężów Stanu - był On Papieżem Pokoju. (18-lenia działalnością Namiestnika Chrystusowego zajmiemy się w najbliższym numerze.)