Kronika
Drukuj

Dzieje nawrócenia swego ogłosił ostatnio Gustaw Hevre, znany publicysta francuski a przed wojną zagorzały socjalista i antymilitarysta. Z chwilą wybuchu wojny w umysłowości Hevre nastąpił gwałtowny przełom. Z dawnego pacyfisty stał się gorącym patriotą, z socjalisty - głosicielem porozumienia międzyklasowego. Również w tym czasie nastąpił u Hevre przewrót duchowy. Znacznie wcześniej uznawał i szanował znaczenie chrześcijaństwa, jako potężnego czynnika moralnego i wychowawczego. Wiele jednak trzeba było lat, nim oprócz rozsądku - jak pisze - poruszyło się w nim serce i całą duszą zwrócił się ku Kościołowi.

Pierwszy biskup narodowości duńskiej msgr. Teodor Suhr został konsekrowany na biskupa tytularnego Balecium. Nowy dostojnik Kościoła będzie równocześnie wikariuszem i delegatem apostolskim dla Danii. Nominacja jego wywołała w Danii wielkie wrażenie nawet wśród protestantów.

Obostrzenie przy przyjmowaniu żydów do Kościoła wydał Prymas Węgier kard. Seredi. W swym okólniku zaleca przyjmowanie nawróconych żydów na łono Kościoła Katolickiego nie inaczej, jak po odbyciu odpowiedniej próby i kilkumiesięcznego katechumenatu. Ostatnio bowiem w całej Europie zauważono masowe zgłaszanie się żydów do przejścia na katolicyzm. Budzi to uzasadnione podejrzenie, że nie idzie tu o nawrócenie z wewnętrznego przekonania dla potrzeby duszy lecz jedynie o korzyści doczesne i materialne.

Zbiorowy list pasterski biskupów niemieckich, ogłoszony ostatnio w Berlinie, jest poświęcony doniosłej sprawie prawodawstwa małżeńskiego. W liście tym biskupi zwracają uwagę, że małżeństwo nie jest umową prywatną, lecz Sakramentem, który nie może podlegać samowoli ludzkiej, a władze cywilne nie mają nic do powiedzenia w sprawie samego małżeństwa. List podkreśla, że związek małżeński, zawarty tylko przed urzędnikiem stanu cywilnego nie jest małżeństwem w rozumieniu katolickim.


Kronika 3/1939, s. 87-88

Opisy zdjęć powyżej:

  1. [z lewej] W połowie stycznia angielscy mężowie stanu: Chamberlain i Halifax przebywali w Rzymie i byli na audiencji u Ojca Św. Podczas pobytu angielskich ministrów na Watykanie omawiano sprawy Kościoła Kat. w Imperium Brytyjskim. Ojciec Św. wręczył obu angielskim mężom stanu dwa wielkie złote medale, wybite na pamiątkę kanonizacji męczenników angielskich. Papież podkreślił, iż jest szczęśliwy, że może: wręczyć wizerunki tych wielkich Anglików epoki minionej, dwom mężom stanu, którzy zasługują na nazwę wielkich obywateli czasów obecnych. Premier Chamberlain i lord Halifax wyrazili Ojcu Św. wdzięczność za otrzymane pamiątki. Powyżej Kard. Pacelli w towarzystwie Chamberlaina (po prawej ręce Kardynała) z lewej Halifax.
  2. [u góry z prawej] O. Andrzej Jarosseau (kapucyn) wypędzony przez Włochów po 57 latach pracy misyjnej w Etiopii wrócił do Europy. Pod koniec swej pracy misyjnej, pełnej trudów i poświęcenia został Wikariuszem Apostolskim.
  3. [na dole z prawej] Kard. Gelier, arcbp. Lyonu odwiedził Belgię. Obok fragment z pobytu Kardynała wśród chorych w jednym ze szpitali w Brukseli.

Coraz trudniejsze jest położenie piśmiennictwa katolickiego na terenie III Rzeszy. Ostatnio ukazały się rozporządzenia zakazujące pismom kat. omawiać i publikować książek i wydawnictw katolickich.

Po raz pierwszy we Francji s. Gilberta Clonjon z Instytutu SS. Misjonarek Św. Ducha, ukończywszy wydział leczniczy, otrzymała dyplom doktorski z tej dziedziny. W pracy swej na doktorat, napisała naukową pracę walki z trądem.

Krwawe żniwo wojny. Według informacyj chińskich w dotychczasowej wojnie japońsko-chińskiej Japończycy stracili najmniej 700.000 ludzi. Chińczycy przeszło milion.

Rekord wysokości (międzynarodowy), zdobyty 22 października 1936 roku przez ppłk. Pezzi’ego wynosił 17083 m. Ppłk. Pezzi zdobył swój nowy rekord na dwupłatowcu typu Caproni z silnikiem Piaggio. Lot trwał 1 godzinę i 45 minut. Najniższa temperatura wynosiła - 95°C.

Wywieranie nacisku na dziatwę szkolną, aby prenumerowała i czytała wybrane przez nauczycielstwo dziecięce pisma spośród zatwierdzonych przez Ministerstwo jest niedopuszczalne - wyraźnie zaznacza w jednym z ostatnich swych pism Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego. Również niedopuszczalne jest usuwanie pisma, zatwierdzonego przez Ministerstwo które wydaje inna organizacja nauczycielska, a dziatwa je prenumeruje. Ministerstwo stwierdza dalej, że dziatwie i rodzicom, opłacającym prenumeratę czasopisma należy zostawić zupełną swobodę wyboru i nie wolno wymuszać na dzieciach prenumeraty danego czasopisma, zwłaszcza dlatego, że nauczyciel uczący w szkole należy do organizacji nauczycielskiej, która czasopisma wydaje.

Wyrok śmierci został wykonany na Nowaku, mordercy ks. Streicha w Luboniu. Nieszczęśliwy nawet przed śmiercią odmówił kategorycznie przyjęcia spowiednika.

Liczba misjonarzy na całym świecie w okresie powojennym tj. od 1918 roku bardzo znacznie się powiększyła, jak o tym wymownie świadczą cyfry. I tak liczba kapłanów misjonarzy, wyrażająca się w roku 1918 cyfrą 8.000, osiągnęła w roku 1933 ponad 12.641. Jest to ostatnia oficjalna cyfra, zaczerpnięta z danych statystycznych. Co się tyczy zakonnic i zakonników, to jest ich obecnie 34.000 podczas gdy w roku 1918 było ich tylko 10.000. Kapłanów pochodzenia tubylczego jest dziś 5.000 (było 3.500). Przed 20 laty był tylko 1 biskup tubylczego pochodzenia a dzisiaj jest ich 25.


Kronika 3/1939, s. 88-89

Opisy zdjęć powyżej:

  1. [u góry] Straszna katastrofa pogrążyła w żałobie lotnictwo szwajcarskie. Samolot pasażerski kursujący na linii Zurych - Paryż uległ rozbiciu w La Chapelle - en - Serval we Francji. Ofiarą katastrofy padło pięciu zabitych i dwunastu rannych. Na zdjęciu rozbity samolot. Na pierwszym planie silnik samolotu odrzucony na 15 metrów.
  2. [w środku z prawej] W Hiszpanii walki trwają. Do ostatnich większych zwycięstw wojsk narodowych należy zdobycie Barcelony. Wojna pochłania wszystkie siły jednak ludność katolickiej Hiszpanii śpieszy ofiarnie z pomocą. Oto fragment przygotowania i naprawiania bielizny dla żołnierzy.
  3. [na dole z lewej] W rocznicę powstania styczniowego w całym kraju odbyły się uroczystości żałobne ku czci poległych bohaterów narodowym. (Fragment z uroczystości na cmentarzu w Poznaniu).
  4. [z prawej na dole] Zmarły kard. Skrbensky (Czech) był najstarszym pod względem nominacji kardynałem. Kapelusz kardynalski otrzymał z rąk papieża Leona XIII na konsystorzu, który odbył się w dniu 15.IV. 1901 r.

Katolicyzm w Szkocji. Według danych ostatniego rocznika "Catholic Directory for Scotland" liczba katolików w protestanckiej Szkocji sięga 594 tysięcy, z czego na archidiecezję Glasgow przypada 450 tysięcy. Archidiecezja Edynburga liczy 82 tys. wiernych, diecezja Dunkfeld - 40 tys., diecezja Galloway - 17 tys., diecezja Aberdeen około 14 tys., a diecezja Argyll, oraz wysp szkockich - 11 tysięcy katolików.

Katastrofalne trzęsienie ziemi nawiedziło Chile (Ameryka Płdn.) i pociągnęło za sobą około 35 tysięcy zabitych oraz dwakroć rannych. 15 miast uległo doszczętnemu zniszczeniu. Z miasta Conception pozostały tylko rumowiska i gruzy spod których wydobywano zabitych i rannych. W miejscowości Lota został całkowicie zniszczony ratusz i liczne zabudowania. W niewielkim miasteczku Talca zginęło 2.000 istnień ludzkich! Rząd na miejsce katastrofy wysłał specjalne ekspedycje ratownicze. Według obliczeń katastrofa pochłonęła 25 procent ogółu ludności w dotkniętych klęską okolicach. Strefa trzęsienia ziemi zamieszkała była przez 200 tysięcy ludności - czyli zginął co czwarty Chilijczyk!

Polska na wystawię nowojorskiej. W maju b.r. zostanie otwarta światowa wystawa w Nowym Jorku. Udział w niej bierze 59 państw, - Niemcy - Egipt wycofały się. W ciągu ostatnich 10 miesięcy przygotowywano w Polsce eksponaty (blisko 42 wagony eksponatów i urządzeń), które popłyną do N. Jorku dwoma transportami: w lutym i w marcu. W tym okresie wyjadą również z Polski artyści, którzy zajmą się urządzeniem artystycznym wnętrz wystawowych polskiego pawilonu. Polskę udział w wystawie kosztuje 3 i pół miliona złotych. Inne kraje jak Italia, W. Brytania, Japonia Rosja wydają podobno na swoje udziały w wystawie ponad 100 milionów złotych każdy.

Pogrzeb Tyszkiewicza

[Opis zdjęcia powyżej] W Warszawie odbył się pogrzeb zmarłego przed 80 laty na wygnaniu bohatera wojen napoleońskich żołnierza kościuszkowskiego gen. Tadeusza hr. Tyszkiewicza. U góry: kondukt pogrzebowy na ulicach Paryża - niżej - w Warszawie. W testamencie nakazał swoim córkom, aby ciało jego przewiozły do Polski, gdy ta odzyska niepodległość. Wola niezłomnego żołnierza została uszanowana. Ciało jego wyjęto z grobu na cmentarzu Pere-Lachaise w Paryżu w obecności przedstawicieli armii francuskiej i polskiej.

Pogański kult krokodyla

kult krokodyla, szaman, siedziba kultu

Opisy zdjęć powyżej:

  1. Przygotowanie do "występu" tancerza. Umocowywanie ozdób na głowie. Niżej w kole - jedna z masek, przedstawiająca krokodyla. Przednią przybrani odpowiednio duchowni pogańscy wykonują ofiarne tańce.
  2. Duchowny pogański, przybrany strzałami podczas tańca.
  3. Niżej - siedziba kultu krokodyla pn. "dom starego człowieka". Na teren zagrody nie mogą wchodzić niewiasty.

Jeszcze nie do wszystkich ludów ziemi dotarli misjonarze Kościoła Katolickiego. Oto 1.332.827.000 dusz żyje w ciemnościach pogaństwa. Jakże dużo potrzeba wysiłków, by tę rzeszę przyprowadzić do owczarni Chrystusowej. A warunki duchowe i materialne są niekiedy przerażające.

Ostatnio powrócił do Europy z Australii dr Thomson, prof. uniwersytetu w Melbourne (Anglia), przywożąc ciekawe szczegóły pogańskiego życia papuasów.

Prof. Thomson w czasie trzech ekspedycji do Cape Jork Melanczia (Australia) żył pomiędzy tubylcami w ich szałasach. Przyjaźń okazała się bardzo owocna, bo w dowód wielkiego zaufania pozwolono mu przypatrywać się uroczystościom religijnym, których dotąd nie widziało oko białego człowieka.

Główny plon wyprawy stanowią cenne fotografie dr Thomsona z obrzędów barbarzyńskiego kultu krokodyla.