Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 1937
RN 9/1937
257 Maryja przedświtem naszej radości
Pm

"Narodzenie Twoje, Bogarodzico-Dziewico, radość zwiastowało Całemu światu". Jak to, czyżby do czasu przyjścia na świat Niepokalanej, ludzie nie znali radości? Czyżby zatem uśmiech był obcy ich obliczu? Tak twierdzić nie można. Wszak wspaniałe uczty, zabawy, igrzyska wywabiały rumieńce radości na ustach ówczesnych ludzi.

259 List pasterski o walce z alkoholizmem

Kard. Aleksander Kakowski, Arcybiskup Metropolita Warszawski wydał list pasterski w sprawie walki z alkoholizmem.

260 Wychowanie religijne w szkole
K-ówna

Wychowanie w szkole powinno uwzględnić wszystkie władze ducha ludzkiego i dać dziecku tarczę obronną przeciw złym wpływom późniejszym. W wychowaniu nie dość jest uwzględnić kulturę umysłową człowieka i napełnić ten umysł wiedzą.

265 Droga do prawdy
Serim
271 Lisków - wzorowa wieś
Wiesław Pyrek

U samego wstępu do Liskowa, od strony Kalisza, zwraca na siebie uwagę wspaniały, nowoczesny, dwupiętrowy gmach zakładu wychowawczego. A dalej na przemiany: nędzne, często i stare, strzechą kryte, chałupiny wiejskie, z pięknymi budynkami użyteczności publicznej.