Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu
Drukuj

DOKOŃCZENIE

W poniedziałek dnia 28 czerwca odbyła się wspólna Msza św. odprawiona w Kolegiacie Farnej za męczenników poległych za Chrystusa Króla w wojnie światowej.

Obrady odbywały się w dalszym ciągu w auli Uniwersytetu.

Pierwszy przemawiał J. E. Ks. Biskup Czarsky z Słowacji. Podkreślił on, że Słowację (przynależy do Czechosłowacji) łączą ścisłe związki z Polską, i że dla katolików słowackich katolicka Polska jest wzorem i nauczycielem.

W czasie przemawiania wszedł na salę obrad świeżo przybyły Ks. Kardynał Innitzer z Wiednia powitany gromkimi oklaskami.

Z kolei nastąpił wykład prof. Haleckiego o duchowej odbudowie żyda katolickiego. Prelegent jasno wyłożył, że Królestwo Chrystusowe nie jest z tego świata i każdy przynależeć może do niego z własnej i nieprzymuszonej woli. Dlatego twierdzimy, że w naszym Królestwie Bożym jest prawdziwa wolność, w odróżnieniu od wolności pozornej, którą tak szumnie głoszą socjaliści i komuniści. Nigdzie też nie realizuje się tak pełnej równości jak w Kościele Chrystusowym, chociażby przy wspólnym stole Eucharystycznym i konfesjonale. Również trzecie hasło czasów nowożytnych, braterstwo, jest niczym innym jak synonimem dla chrześcijańskiej miłości bliźniego. Wszystko to, co socjaliści i komuniści tak szumnie głoszą, ukradli po prostu nam - katolikom.

Nie można też sobie wyobrazić kultury bez rozwoju Kościoła. Najlepszym tego dowodem jest to, że obrady Kongresu odbywają się w Uniwersytecie. A przecież Uniwersytety zostały powołane do życia przez Kościół i duchowieństwo

Msza na placu Wolności
Pontyfikalna Msza św. na pl. Wolności
Władze państwowe na Mszy
Przedstawiciele Rządu i władz państwowych na czele z p. min. prof. Świętosławskim słuchają uroczystej Mszy św. na placu Wolności

Nikt z poważnie myślących nie wierzy w oszczerstwo, że Kościół tamuje rozwój nauki, że jest kulturalnie wstecznym. Chociaż Kościół zajmuje się przede wszystkim kulturą duchową, nie zaniedbuje także kultury materialnej.

Prymas August Hlond
Legat Papieski J. Em. Ks. Prymas Hlond przechodzi przed kompanią honorową wojska.

Po dyskusji wygłosił referat O. Bivort z Paryża, a po południu miał ostatni wykład J. E. Ks. Biskup Rożman z Lubiany (Jugosławia.) o religijnym odnowieniu życia chrześcijańskiego polegającym na ożywieniu wiary św. przez życie modlitwy i rekolekcje zamknięte, przez częste przystępowanie do Sakramentów św. i nieustanne pozostawanie w łasce poświęcającej.

przemówienie legata
Ostatnie przemówienie Kardynała legata

Wieczorem nastąpiło uroczyste za- kończenie plenarnych obrad Kongresu,

Dzień św. Apostołów Piotra i Pawła rozbrzmiewał wspaniałym akordem serc ku czci Chrystusa Króla.

Pontyfikalna Msza św.

O godz. 8-mej J. Em. Ks. Kardynał Verdier odprawił Mszę św. dla dzieci przy specjalnie zbudowanym ołtarzu wysokości trzech pięter, ustawionym na placu Wolności. Kazanie wygłosił JE. Ks. Biskup Lorek.

O godz. 10-tej rozpoczęła się pontyfikalna Msza św. dla wiernych, którą odprawił Legat Papieski.

Podniosłe kazanie, przeplatane płomiennymi zwrotami

patriotycznymi, wygłosił J. E. Ks. Biskup polowy Gawlina. Specjalną uwagę zwrócił na to, że praca duchowieństwa i katolików w obecnych czasach powinna iść śladami ubożuchnego św. Franciszka z Asyżu - w zaparciu, ubóstwie, posłuszeństwie i czystości, odpowiedniej do każdego stanu.

Międzynarodowa manifestacja przed Pomnikiem Wdzięczności

Na zakończenie Kongresu odbyła się międzynarodowa manifestacja przed Pomnikiem Wdzięczności. Niezliczone rzesze wiernych ustawione w 4 kolumny: mężczyzn, kobiet, młodzieży męskiej i żeńskiej, przemaszerowały ze sztandarami i transparentami o treści religijnej i narodowej przed Pomnik Serca Jezusowego.

O godz. 16-tej przybył Legat Papieski poprzedzany przez oddział Ułanów Wielkopolskich. Orkiestra odegrała Hymn Papieski. Przeszedłszy przed kompanią honorową wojska, zajął miejsce pod baldachimem na podium pomnika Nieco dalej po drugiej stronie figury Serca Jezusowego usiadł p. min. Prof. Świętosławski. Odśpiewano wspólnie pieśń "Christus vincit" - "Chrystus żyje" itd. oraz wspólnie odmówiono "Wierzę w Boga". Następnie przemówił Legat Papieski, udzielając na końcu Apostolskiego błogosławieństwa, po czym .wszyscy odśpiewali "Boże coś Polskę".