Iskierki
Drukuj

Z Polski

W Świdrach Małych zamierzano dokonać zamachu na płk. Koca, twórcę Obozu Zjednoczenia Narodowego. Bomba jednak eksplodowała w rękach zamachowcy, Wojciecha Bieganki ze wsi Różopole, pow. krotoszyńskiego, gdy ten chciał ją podłożyć w bramie parkanu, okalającego posiadłość płk. Koca. Bieganek miał kryminalną przeszłość.

Władze warszawskie przeprowadziły w połowie lipca szereg dochodzeń i rewizyj w mieszkaniach wybitnych działaczy komunistycznych. W wyniku tego aresztowano kilkudziesięciu wywrotowców żydów. Między innymi znaleziono również odezwy skierowane do katolików. Katolicy winni trzeźwo patrzeć, aby nie ulec podstępnym zabiegom komunistów.

Pan Premier Składkowski zarządził, że urzędnikom państwowym w czasie urzędowania nie wolno przyjmować od interesantów żadnych datków na cele społeczne.

Dnia 15 lipca wygasła Międzynarodowa Umowa t.zw. Konwencja Genewska, dotycząca Śląska. Obecnie Śląsk tworzyć będzie nierozdzielną całość z Macierzą.

Komendant Główny Policji Państwowej gen. Kordian-Zamorski zarządził bezwzględne usuwanie pijaków z szeregów policji.

W Wielkopolsce odkryto w miasteczku Kcyni żyły ropy naftowej. Różdżkarze badają teren.

Próbne wiercenia w okolicach Krosna wykazały, że górne warstwy ziemi zawierają rudę żelazną o zawartości 48% żelaza. Dalsze wiercenia poszukiwawcze trwają.

We wsi Leszków na Śląsku, cała rodzina zatruła się wskutek spożycia nieświeżej kiełbasy, zakupionej w miejscowym składzie rzeźniczym.

Dnia 9 lipca zmarł w Warszawie wiceminister Oświaty, prof. Ujejski.

Gen. Thomme uratował od zatonięcia podczas szalejącej burzy na morzu wiceministra Bobkowskiego i mjr. Wojciechowskiego.

W dniu 1 lipca br. kursowało w Polsce ogółem 42.348 pojazdów mechanicznych: 31.868 samochodów i 10.162 motocykli.

Na dzień 1 czerwca zarejestrowano 1.242.500 osób mieszkających w Warszawie.

Ostatnie obliczenia statystyczne wykazują, że w Polsce zmniejsza się liczba urodzin, a wzrasta liczba zgonów.

Wobec nawiązania bliższych stosunków kulturalnych między Polską a Rumunią, w niektórych rumuńskich szkołach średnich wykładany ma być język polski jako nadobowiązkowy.

W pierwszych pięciu miesiącach rb. wyjechało z Polski do innych krajów 44.089 osób - w tym do Łotwy 18.629, do Francji 11.685, do Argentyny 3.377, do Palestyny 1.496 - resztę do innych krajów.

Od nowego roku szkolnego powstanie szereg liceów przemysłowych: drogowe i wodno-melioracyjne w Brześciu i Poznaniu, drogowe w Warszawie, Wilnie, Lwowie, Lublinie, Radomiu i Kowlu, wodno-melioracyjne w Krakowie, budowlane w Warszawie, Krakowie, Wilnie, Poznaniu, Katowicach, Toruniu, Lublinie, Brześciu i Jarosławiu, i miernicze w Warszawie i Wilnie. O przyjęcie do tych liceów mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum ogólnokształcące nowego typu lub 6 klas dawnego typu, względnie 4-roletnią szkołę zawodową, do której warunkiem przyjęcia było 7 oddz. szkoły powszechnej. Z liceów jest wolny wstęp na wyższą uczelnię.

Ze świata

Dnia 20 lipca zmarł w Rzymie słynny uczony włoski, Guglielmo Marconi, wynalazca radia (fot. niżej). Urodził się on w Bolonii z matki Irlandki w 1874 r. Studia odbył w Livorno i Bolonii, gdzie dokonał pierwszych doświadczeń z dziedziny przesyłania sygnałów elektrycznych bez drutu. W 1899 r. zainstalował pierwszą komunikację radio-telegraficzną między Francją a Anglią. Pod jego też kierunkiem wybudowano radiostację watykańską. Marconi otrzymał bardzo wiele odznaczeń, nie tylko włoskich, ale i całego świata. Ojciec św. cenił wielkiego uczonego, tak dla jego nauki, jak i dla jego szlachetnej duszy. Odprawił też osobiście Mszę św. za duszę zmarłego.

Guglielmo Marconi

żydzi amerykańscy wystąpili z fałszywymi zarzutami i oskarżeniami na Polskę, że rzekomo ludność żydowska w Polsce jest najbardziej uciskana w Europie. Jak to żydzi wywdzięczają się Narodowi Polskiemu, za udzielenie im przytułku.

Włościanka Maria Vega Cruz, zamieszkującą w m. Sora w prowincji Pinar del Rio, (wysp. Kuba), powiła pięcioraczki: 4-ch synów i córkę.

W Indiach był zwyczaj, że poganie spalali ze zwłokami zmarłego jego żonę. Mimo surowych kar jakie stosuje rząd angielski wobec podobnych wypadków, jak dzienniki donoszą, w jednej wiosce spalono żywcem wdowę wraz ze zwłokami jej męża. Krzyk ofiary został zagłuszony przez dźwięk cymbałów i trąb.

Znany pisarz francuski Andre Gide napisał po powrocie z Rosji drugą książkę pt.: "Retusze". Krytykuje on rządy bolszewickie za obłudną propagandę i powiada, że robotnicy w Rosji są wprost niewolnikami. Dodać wypada, że Gide swego czasu zachwycał się Rosją Sowiecką, ale gdy oglądał własnymi oczyma osławiony "raj", zmienił swoje zapatrywania.

Wg "Leningradskiej Prawdy", która ogłosiła oficjalny cennik artykułów spożywczych, wynika, że robotnik sowiecki za dzień pracy może kupić kilogram wiśni. I tak wg tego cennika kg cebuli kosztuje 7.70 rubli, kapusty 2 ruble 20 kop., kilo wiśni 6 rubli, kg groszku surowego 3 ruble. Wykwalifikowany robotnik zarabia przeciętnie 6 rub. (2 zł 10 gr).

Z Rygi donoszą, że coraz częściej zdarzają się wypadki przekroczenia granicy przez zbiegów, robotników z Rosji, którzy oświadczają, iż ucisk i głód szerzą się w Bolszewii z zastraszającą szybkością.

Komisarz pawilonu sowieckiego na wystawie paryskiej został odwołany do Moskwy i dotychczas ślad po nim zaginął. Wg pogłosek paryskich, został on oskarżony o popieranie przeciwników Stalina, na co miały wskazywać wielkie fotografie i portrety, przedstawiające Stalina i generałów, którzy zostali straceni, przez czerwonego dyktatora Bolszewii.

Katolickie pisma francuskie donoszą, że w obecnym rządzie francuskim tylko trzech ministrów nie należy do masonerii; ministrowie: marynarki, pracy i handlu.

Włosi spuścili na wody nowy pancernik "Vittorio Veneto", który należy do największych na świecie okrętów (35.000) ton wyporności). Mussolini zarządził, aby matką chrzestną była żona jednego z robotników, który pracował przy budowie okrętu.

W Meksyku wskutek trzęsienia ziemi zostały zburzone dwa miasta Jalapa i Huatusco. Zginęło sporo ludzi.

Niemieckie lotnictwo wojskowe wprowadziło silniki parowe do samolotów bombowych. Podobno mają one większe zalety od silników spalinowych.

Estonia posiada nową konstytucję. Prezydent ma być obierany na 6 lat, a parlament na 5. Pierwsza izba (sejm); składa się z 80-ciu członków, druga izba (senat) z 40-tu członków, z których 30 stanowią przedstawiciele związków zawodowych, samorządów i instytucyj. Prezydent ma bardzo duże uprawnienia.

Na Nowej Gwinei nastąpił wybuch wulkanu, który zniszczył miasto Rabaul. Zginęło 260 mieszkańców.

Kanada została nawiedzona klęską suszy. Od Morden w stanie Manitoba aż po granice Stanów Zjednoczonych, na obszarze 20 milionów hektarów, plony uległy zupełnemu zniszczeniu.

Fala upałów, która nawiedziła Stany Zjednoczone, wywołała kilkaset wypadków śmierci, skutkiem porażenia słonecznego.

Obliczenia amerykańskie wykazują, że w Stanach Zjednoczonych A.P. na dziesięć rodzin - dziewięć posiada odbiornik radiowy. Ogółem 24.500.000 rodzin posiada odbiorniki.

W Szwecji powstał wielki koncern celem fabrykacji sztucznej śmietany. Produkt ten polega na domieszce pewnych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do zwykłego zbieranego mleka. W ten sposób otrzymany płyn jest łudząco podobny do prawdziwej śmietany tak w smaku, jak i w wyglądzie.

W Japonii wychodzi przeszło 100 dzienników, około 550 tygodników i 6.700 ilustrowanych czasopism, ukazujących się trzy razy w miesiącu. Na wyspach japońskich są doskonałe warunki komunikacyjne, co umożliwia dostarczenie gazet wszędzie tego samego dnia. W silnie zaludnionym mieście Oasaka, wychodzące "Ossaka Mainichi" i "Ossaka Asahi" mają nakłady sięgające półtora miliona egzemplarzy, wychodzący w Tokio "Tokio Nichi Nichi" i "Tokio Asahi"" dochodzą do miliona. "Tokio Ymiuro" ma 750 tys. nakładu, a "Jiji" około 500 tys. egzemplarzy dziennie.