Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

Tym wszystkim, którzy odezwali się na nasz apel zamieszczony w sierpniowym "Rycerzu Niepokalanej" i napisali do Administracji, że korzystają z "Rycerza", jesteśmy bardzo wdzięczni i życzymy przemożnej opieki Niepokalanej.

Gorąco prosimy pozostałych Czytelników, którzy nie mieli możności, ze względu na żniwa i różne roboty w polu, przysłać zawiadomienia po przeczytaniu "Rycerza" sierpniowego, aby zachcieli łaskawie to uczynić obecnie. Kartkę pocztową można wyciąć z okładki "Rycerza" sierpniowego i wypełnić według wskazówek podanych "Od Wydawnictwa" w sierpniowym numerze:

Kalendarz "Rycerza Niepokalanej" na rok 1933 jest już w druku; będzie zawierał 96 stron. Za kalendarz przyjmować będziemy dobrowolne ofiary, a jako normę podajemy 50 groszy. Pobierającym kalendarz w większej liczbie udzielać będziemy rabatu, i tak: przy pobraniu od 10 do 20-tu egzemplarzy - 10%, od 20 wzwyż - 20%.

Prenumeratę za "Mały Dziennik" prosimy uskuteczniać kwartalnie lub półrocznie albo rocznie. Taniej to wyniesie i Administracji ułatwi dużo w pracy. Miesięcznie dziennik kosztuje 1 zł, kwartalnie (3 miesiące) - 2.80 zł, półrocznie (6 miesięcy) - 5.50 zł, a rocznie 11 złotych (czyli miesięcznie wypada 90 groszy). Na taką sumkę nawet najbiedniejszy zdobyć się może. Przez niewielkie oszczędności na paleniu papierosów, jednorazowe odmówienie sobie jakiejś przyjemności, można zyskać sposobność czytania codziennie ciekawych i świeżych wiadomości z kraju i z zagranicy.

Wszystkich Szanownych Czytelników prosimy o propagandę i rozpowszechnianie wydawnictw milicyjnych. Niech każdy zdobędzie przynajmniej jednego czytelnika, a kto może - to jak najwięcej, aby "Rycerz" i "Rycerzyk" znalazł się w każdej rodzinie, a "Mały Dziennik" przynajmniej w każdym domu lub wiosce.

Wobec rozsiewanych pogłosek, jak nam donoszą niektórzy Czytelnicy, że na Niepokalanów "kładą" Księża Biskupi i Duchowieństwo i że wobec tego nie należy przesyłać żadnych ofiar, bo oni mają z czego czerpać, wyjaśniamy, że Niepokalanów powstał z jałmużny i opiera swoją działalność na jałmużnie i żadnych subwencyj nie pobiera. Utrzymujecie go Wy, Drodzy i Szlachetni Czciciele Niepokalanej, swymi groszowymi ofiarami. Każdy też z mieszkańców i pracowników w Niepokalanowie nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Zapłatę spodziewa się każdy otrzymać od Niepokalanej na drugim świecie.

Niech więc Niepokalana stokrotnie wynagrodzi Szanownym Czytelnikom, Przyjaciołom i Dobrodziejom za okazywaną życzliwość i pomoc dla Niepokalanowa w jogo pracy dla chwały Niepokalanej i zbawienia dusz.

Prasa ma dzisiaj duże znaczenie, większe nawet niż budowanie kościołów, jak powiedział jeden z biskupów hiszpańskich, dlatego wrogowie Wiary św. starają się jak mogą szkodzić wszędzie. Módlmy się za nich, aby i oni poznali dobroć i miłosierdzie Niepokalanej.

Związani jedną ideą służenia Niepokalanej i zdobywania dla Niej wszystkich dusz, odeprzemy zwycięsko ataki wrogów wewnętrznych, a w łączności i pod osłoną Armii naszej, strzegącej granic Ojczyzny, budować będziemy potężną i wielką duchem Polskę.

Niech Matka Boża, Królowa nasza, błogosławi hojnie wszystkim szlachetnym poczynaniom i zamiarom Jej Rycerzy i Rycerek.