Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 1930
RN 9/1930
262 Z dzisiejszej Rosji
w. j.

Srodzy prześladowcy w Bolszewji usiłują za wszelką cenę wydrzeć z serc ludzkich wszelkie ślady religijności, oderwać od Boga - a oto naprzekór ich zabiegom religijność istnieje i często ujawnia się, czysta, wzniosła, w ogniu prześladowań jak złoto doświadczona.

263 Niepokalana nawraca komunistów

W pewnem mieście przemysłowym we Francji stowarzyszenie młodzieży Katolickiej miało dużo kłopotu z bezbożnymi komunistami, którzy na każdym kroku paraliżowali działalność stowarzyszenia.

264 Nieco o najświeższych nawróceniach w Anglji i Ameryce.
E. S.

W ostatnich czasach znów zwróciły na siebie uwagę pewne nawrócenia na katolicyzm w Anglji i w Stanach Zjednoczonych.

265 Jak to wytłumaczyć?
J. A.

Odprawiałem rekolekcje w pustelni Braci Albertynów na Kalatówkach, wśród Tatr. Gdy dni ćwiczeń duchownych już przeminęły, nim nastąpił odjazd, miałem jeszcze sposobność porozmawiać dość swobodnie z przełożonym pustelni br. Juljanem.

266 Z Konnersreuth

W Nouvelle Revue des Jeunes opowiada p. Villemin o swych odwiedzinach w Konnersreuth.

269 Spełnione marzenie
A. K.

Z cyklu: "Byłem i ja w Rzymie!", część 9. Opis pielgrzymki do Rzymu autorstwa o. Alfonsa Kolbe.