Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

Wszelkiemi środkami staramy się wydać co rychlej Kalendarz "Rycerza Niepokalanej" na rok 1931 i podać go do rąk Czytelnikom, tale wydatki nadzwyczajne, jak budowa Małego Seminarjum Misyjnego, wyjazd znowu trzech naszych do Japonji, wstawienie jeszcze jednej dużej maszyny i motoru jednego - trochę utrudniają sprawę. Tembardziej, że w fabryce papieru ok. 45,000 zł. dłużni jesteśmy

Ale w tej przy ciężkiej chwili, jak i dotąd zawsze: w Niepokalanej cała nadzieja nasza! Kalendarz się ukaże! Staramy się o to co sił, pracujemy, oszczędzamy i zaczęliśmy właśnie Nowennę - a resztę niech sprawić raczy Najlepsza i Najbogatsza Opiekunka i Właścicielka "Rycerza" od zarania... Do serc przemówi - a może i do większych ofiar nakłoni, wskazując wzamian za to bez porównania wyższe korzyści ? ...

Numer Konta naszego: 150,283, wyd. "Rycerza Niepokalanej".


Matka Boża Bolesna