Iskierki
Drukuj

Ze świata

Inżynierowie niemieccy wynaleźli nowy ciekawy sposób tłumienia rozruchów wśród wzburzonej ludności, a mianowicie: zbudowali czołg opancerzony, na którym umieszczono małą armatę, wyrzucającą zamiast naboi zimną wodę na odległość 50 metrów. Po bokach tangu znajduje mnóstwo małych sikawek. Pierwsze próby z nową "bronią" wypadły znakomicie.

Na niemieckim Śląsku w szybie "Kurt" w Nowej Rudzie wydarzyła się straszna katastrofa, w której straciło życie 151 górników.

W Koblencji załamał się most; około 100 osób wpadło do wody z tego 38 utonęło. Przyczyną katastrofy: wielki napór tłumu wracającej z uroczystości ustąpienia wojsk francuskich z zajmowanych terenów.

Jeszcze w lipcu w północnej Bawarji spadł obfity śnieg. W górach na wysokości 900 m. śnieg dochodził do 10 cm. grubości.

W Paryżu zawiązał się klub "jednego dania obiadowego". Członkowie postanowili odżywiać się wprawdzie w pierwszorzędnych restauracjach ale poprzestawać tylko na jednem daniu.

Włochy nawiedziło straszne trzęsienie ziemi, jakiego najstarsi tam nie pamiętają. Wstępem była silna burza, jaka przeszła nad Neapolem około północy. Poczem nastąpiły kilkusekundowe trzy wstrząsy. Wiele miast południowych Włoszech uległo bądź całkowitemu bądź częściowemu zniszczeniu. Ogniskiem wstrząsu było szczególnie miasto Melfi. Przy pierwszym wstrząsie zostało zabitych 2.883 osób; drugim 15. Trąba powietrzna powstała tuż po trzęsieniu ziemi zabiła 22 osoby. Straty materjalne obliczają na miljony lirów.

W Bułgarji, na Węgrzech, w Niemczech i w Ameryce Południowej odczuto silne wstrząsy podziemne. 13 ludzi zabitych, wiele domów zniszczonych.

Bułgarskie organizacje społeczne zamierzają wystawić Polsce pomnik wdzięczności, za okazaną pomoc Bułgarji w czasie wielkiego trzęsienia ziemi w roku 1928.

Straszny cyklon nawiedził miasto Adrjanopol, który zniszczył szereg domów, przyczem 20 osób zostało zabitych, około 300 rannych.

Z kolei i Egipt stara się uwolnić z pod panowania Anglików. Przyszło do starć między ludem i policją. 87 osób odniosło rany aresztowano 323 osoby.

Eqipcjanin Zaro Aga

Na rycinie: eqipcjanin Zaro Aga, który urodził się w 1770 roku walczył pod Napoleonem a trzyma się tak krzepko, że jedzie właśnie do Nowego Jorku na zaproszenie tamtejszych abstynentów. (Zaro Aga nie pija wódki). - Podobno w Chinach żyje niejaki Li.-Chung-Yum, ur. w 1678 r. więc liczyłby - 252 lata, ale to niepewne !

W sowietach zaprowadza się racjonalizację(!): każdy obywatel otrzymuje 1 metr kwadratowy na mieszkanie. Godne naprawdę politowania.

Rosja obecnie znajduje się w obliczu ciężkiego przesilenia gospodarczego i spadku waluty sowieckiej. Chcąc poratować przykre położenie, czerwona szajka bolszewicka obniżyła płace robotnikom w fabrykach sowieckich. Robotnicy a nawet sami komuniści zastrajkowali. Władze sowieckie wysłały karny oddział, który po krwawej walce zmusił robotników do dalszej pracy. Tak to wygląda przez komunistów zachwalana wolność! Jakich pomysłów chwytają się urzędnicy sowieccy świadczy zdarzenie, jakie ostatnio miało miejsce w Moskwie: oto kasjer, któremu zabrakło biletów kolejowych, pieczętował dłonie pasażerom i chemicznym ołówkiem znaczył, do jakiej stacji kto jedzie i tak puszczał na peron.

Pomiędzy Argentyną, a Polską nawiązano komunikację telefoniczną, a rozmowy 3-min. wynoszą od 167-172 fr.

Na rzece Riacho w Buenos Aires spadł z mostu tramwaj. Zginęli wszyscy pasażerowie prócz trzech.

Samolot "City of Chicago" unosił się w powietrzu przez 583 godziny i 40 minut, pobijając w ten sposób dotychczasowy rekord. Przeleciał przestrzeń 66.360 kim. Zużył dostarczającej mu z drugiego samolotu benzyny 30.520 litrów i 1.600 litrów oliwy.

Sprytnego pomysłu reklamy swych automobilów chwycił się Henry Ford: odmówił udziału w wielkiej wystawie samochodowej w Nowym Jorku, za to rzucił miljon dolarów na ogłoszenie prasowe. Reklamę Forda rozniosło 27.628.000 egzemplarzy gazet niedzielnych i 41 miljonów egz. wydań z dni powszednich.

Okropne upały panują w Nowym Jorku. Ludzie sypiają w parkach i ogrodach. Wskutek porażenia zmarło przeszło 100 osób.

W Chicago mieszka 400 tyś. Polaków, 350 tyś. Niemców, 175 tyś. Irlandczyków, 150 tyś. Włochów i Czechów, 200 tyś. Murzynów, 2.356 Chińczyków i 300 Japończyków.

Nad Japonją przeszedł gwałtowny tajfun (wicher), od którego poniosło śmierć 2.320 osób; 12.639 domów zostało całkowicie zburzonych. Również dużo ucierpiało miasto Nagasaki. 70 osób zabitych, 700 rannych. 20.000 ludzi bez dachu nad głową. Wicher zatopił 125 okrętów. Szkody materjalne obliczają na 100 miljonów yenów. - Prócz tego powódź wyrządziła ogromne szkody.

Walki komunistów w Chinach przybierają coraz groźniejsze rozmiary. Ostatnio czerwone oddziały w liczbie 8 tysięcy żołnierzy napadły na miasto Szang-Sza i okoliczne miasta. Grabią i niszczą wszystko. Zabierają dużo zamożnych obywateli w niewolę w celu uzyskania bogatych okupów.

W Afganistanie wybuchło nowe powstanie. Wojska powstańcze ruszyły na stolicę Kabul. Wśród wojska szerzy się cholera.

Okolice nad rzeką Argunią w Mongolji nawiedziła wielka klęska myszy, które niszczą wszystko, nie szczędząc nawet ludzi, domów i bydła. Wysłano cztery kanonierki sowieckie z oddziałami saperów.

Według ogłoszonej za 1927 r. statystyki Indyj angielskich, padło ofiarą jadu węża 19.724 osób, 1.033 ludzi rozszarpały tygrysy, a 1.076 inne dzikie zwierzęta.

Na całej kuli ziemskiej znajduje się 2.390.000 niewidomych, czyli na każdych 100 tysięcy widzących, przypada 136,3 niewidomych. (Polska 1. czy niewidomych 30.000).

SPRAWY POLSKIE

Prezydent Rzplitej Polskiej prof. Ignacy Mościcki bawił w miesiącu sierpniu w Estonji. Dostojnego gościa podejmowano wszędzie z wielką uroczystością.

Polskie Linje Lotnicze "Lot" nabyły trzy-osobową taksówkę powietrzną, służącą na specjalne żądanie osobom prywatnym do swobodnych przelotów. Koszt przelotu wynosi 1 zł. za klm.

W urzędzie pocztowym Warszawa I mają się pojawić automaty, służące do sprzedaży znaczków dla publiczności. Po wrzuceniu monety będzie wyskakiwał znaczek danej wartości.

Niesłychana w swoim rodzaju kradzież miała miejsce na przedmieściach Warszawy Czerniakowa i Siekierek: skradziono tam most(!) długości 8 metrów, szerokości 3,85 m.

W Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki w Poznaniu brało udział 27 państw.

W Bochni w szybie solnym "Kampia" wybuchł groźny pożar, który zniszczył niemal całe urządzenie kopalni. Straty wynoszą 3 miljony zł.

W miejskiej żwirowni w Pucku ziemia zasypała 5 dzieci, z których dwoje uratowano, a trzy poniosły śmierć.

Przy kopaniu Studni w ogrodzie piekarza Kalafa w Tucholi - zamiast wody dokopano się nafty w najlepszym gatunku.

We wsi Kamienica w powiecie częstochowskim inżynier górniczy p. Borkowski odkrył nowy pokład rudy żelaznej.

W Kartuzach, w posiadłości gospodarza Chistowskiego, urosło żyto, którego źdźbła dochodzą do 225 cm. wysokości i mają doskonale rozwinięte kłosy.

Osobliwy model kapeluszy wynalazł podobno niejakiś K. Szpinalski z Makowa; umieścił na kapeluszu aparat utrzymujący w lecie chłód a w zimie ciepło.

Na stacji Jaktorów pod Skierniewicami napadli na pociąg towarowy rabusie i skradli perfum francuskich na jakie 160.000 złotych.

Pojawił się w obiegu fałszywy banknot 100 złotowy z dnia 28 lutego 1919 r. Falsyfikat wykonany jest na papierze grubszym, kolory farby są jaśniejsze. Znaki wodne w medaljonie wytłaczane i natłuszczone. Wizerunek Tadeusza Kościuszki wykonany nieudolnie. Twarz cechują silnie występujące kości policzkowe. Włosy po lewej stronie zmierzwione. Druk i zastrzeżenia karne grube, wykrój cyfr nierówny i odmienny. Całość falsyfikatu utrzymana jest w kolorze brudnym. Rysunki wykonane są grubo, nieregularnemi linjami, wskutek czego cienie drobnych rysunków nie występują tak czysto i przejrzyście, jak na bilecie prawdziwym. Fałszywy banknot od prawdziwego odróżnić nietrudno.

W Polsce mieszka stale 1.815 cyganów, a najwięcej w Głównie pod Poznaniem.