Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1927
RN 1/1927
9 Do Rycerza Niepokalanej na Nowy Rok
Piotr Romański

Wiersz.

10 Nie wolno milczeć
A. K.

Jeszcze nigdy, ani za wolności, ani przedtem, nie wchodziliśmy w rok nowy z takiem uczuciem i przeczuciem, jak obecnie. Tego rodzaju trwogi nigdy jeszcze nie wgryzały się w dusze nasze.

11 Ze studni
Frater

Z cyklu: "Marja Matka łask wielkich".

14 Roman Dmowski o protestantyźmie

Wśród ostatniego Kongresu Katolickiego w Poznaniu wypowiedział poglądy swoje na katolicyzm i protestantyzm wybitny polityk i myśliciel polski, p. Roman Dmowski.

15 Nawrócenie Stanisława Przybyszewskiego

Do szeregów głównych literatów-konwertytów przybyło nowe wielkie imię. Stanisław Przybyszewski pojednał się z Bogiem i wrócił do praktyk Kościoła katolickiego. Długo błąkająca się po manowcach dusza znalazła wreszcie drogę do prawdy wiecznej.

16 Pierwsza kaplica ku czci św. Teresy w Polsce

Na większą chwałę P. Boga i Jego umiłowanej wielbicielki Św. Teresy od Dzieciątka Jezus postanowiono wybudować w Rabce-Zdroju pierwszą w Polsce kaplicę pod wezwaniem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.