Pierwsza kaplica ku czci św. Teresy w Polsce
Drukuj

Na większą chwałę P. Boga i Jego umiłowanej wielbicielki Św. Teresy od Dzieciątka Jezus postanowiono wybudować w Rabce-Zdroju pierwszą w Polsce kaplicę pod wezwaniem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Obok ratowania ciała, musimy dbać o ratunek duszy i tysięcznym rzeszom dziatek i sierot, szukającym w Rabce ratunku swego zdrowia - należy zapewnić przybytek poświęcony Bogu, gdzieby w skupieniu ich serca i dusze mogły się wznieść do Ojca Niebieskiego.

Niech więc w tem zbożnem dziele najszersze Koła Społeczeństwa wezmą udział i każdy w miarę możności dołoży cegiełkę do tej budowy pomny, że swym datkiem przyczynia chwały Bogu i pożytku bliźnim, a Św. Teresa, patronka kaplicy, wynagrodzi swem wstawiennictwem u Bo - ga szczodrze - ofiary, o których składanie na konto czekowe

P. K. O. Nr.406.355 uprasza najserdeczniej.

KOMITET:
Dr. Adam Kaden przewodniczący
Dr. Alfred Kubiszta sekretarz
Ks. Jan Piskorz skarbnik

Uważając budowę kaplicy pod wezwaniem Św. Teresy w Rabce za rzecz pożyteczną i konieczną, chętnie przyjmujemy protektorat nad komitetem budowy i polecamy tę sprawę ofiarności społeczeństwa.

†Adam Stefan
Książe Metropolita Krakowski


Dziećmi Marji są ci, którzy Ją naśladują w Jej czystości, pokorze, łaskawości, miłosierdziu.

Ryszard od św Wiktora