ISKIERKI
Drukuj

Ze Świata

 • Austrjacki Kanclerz, Ksiądz Seipel podwyższył płace urzędników o 12 proc.
 • W Rzymie nastąpiło tak straszne oberwanie chmury, że dwie osoby zginęły, a wiele odniosło poranienia.
 • W Moskwie wybuchł w czasie robienia doświadczeń w labolatorjum chlor; 31 studentów i profesorów zabitych.
 • W Moskwie szerzy się trąd, przywieziony ze wschodu.
 • W Londynie odbył się ślub protestancki po raz pierwszy w języku międzynarodowym esperanto.
 • Akademja Nauk w Paryżu uwiadamia o odkryciu nowej planety tuż obok słońca.
 • Amerykański fabrykant samochodów Ford wprowadził 5-dniowy tydzień pracy z pełną płacą. Zatrudnionych u niego przeszło 200.000 robotników.
 • Dr. Berillon wynalazł maszynkę, która za pomocą słabych iskierek i szmerów usypia każdego.
 • W Brukseli otwarto katedrę słowiańską. Wykłady mają (jak dotychczas) profesorowie polacy.
 • W Stanach Zjednoczonych ginie pod kołami samochodów 200 osób dziennie, a 60.000 rocznie. Co 5 minut - jeden!
 • Na Filipinach wśród burzy utonęło przeszło 200 osób.

Sprawy polskie

 • Zarysowała się słynna Katedra w Gnieźnie.
 • Na Warcie pod Biedruskiem zatonął statek wraz z 5.000 cetnarów cukru.
 • Paderewski ofiarował na Filharmonję Warszawską 5.000 zł.
 • Policja warszawska urządziła tygodniowy kurs chodzenia ulicami, poczem nastąpią kary.
 • Gen. Józef Haller zamieszkał na stałe w Poznaniu.
 • W Bydgoszczy stanie pierwszy pomnik Sienkiewicza; poświęcenie kamienia węgielnego już odbyło się w obecności syna wielkiego pisarza, inż. H. Sienkiewicza.
 • W Grodzieńszczyźnie czynią zniszczenia wielkie stada wilków.
 • Polska wysłała próbny transport cukru do Chin, by zdobyć tamte rynki. Cukier nasz ma być tańszy.
 • We Lwowie zaczęły wychodzić dwa nowe dzienniki żydowskie.
 • Na wschodnio-północnych kresach potworzyły się wśród ludności białoruskiej bolszewizujące "hurtki", zmierzające do oderwania tych ziem od Polski. Jest ich już 589. Niektóre mają swą zbrojną milicję.
 • W Wilnie urządzili studenci pogrzeb architektury z karawanem i trumną, dla zaznaczenia, że bez pomocy pieniężnej rządu pracować nie mogą.
 • Z końcem listopada szalał w Zakopanem tak okrutny wiatr halny, że pozrywał płoty, słupy tel., wiele dachów, i zniósł wiele szop, a nawet jeden mieszkalny dom.
 • W Bełzie zmarł Izaak Ber Rokach, rabin cudowny, w obecności kilku lekarzy specjalistów, sprowadzonych z Berlina.