Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1926
RN 1/1926
1 ZEW!
A. Mieszalski

Wiersz.

2 BIEDNI
R. N.
8 Wrażenie protestanta przy nawróceniu
Dr Albert Ruville

Nie mogłem już dłużej zwlekać z poddaniem się Kościołowi. Wiara moja była nazbyt silną, wola nazbyt stanowczą, moja zewnętrzna niezależność zbyt pewną, abym, w razie zaniedbania, mógł liczyć na jakikolwiek wzgląd uniewinniający.

13 Nowy podział djecezji w Rzeczypospolitej polskiej

W dzień św. Szymona i Judy ogłosił Ojciec św. Pius Xl, bullę, rozpoczynającą się od słów: Vixdum Poloniae unitas...

14 Pierwsza Komunia w pałacu protestanckiego biskupa

Przedruk z "Głos Eucharystyczny" - Lwów, ul. Ormiańska 13.

16 Słynniejsze nawrócenia

"L’Osservatore Romano" wylicza niektóre z ciekawszych nawróceń z ostatnich miesięcy.

17 Zakonnica posłem w parlamencie
K. P.

"Wiadomości Katolickie" podają zajmujące szczegóły o zgromadzeniu "Działalności Społecznej", którego celem jest uchrześcijanienie rządów.