Hasła katolickiej młodzieży robotniczej we Francji
Drukuj

1) Żyj według zasad wiary, broń religji i Kościoła katolickiego.

2) Kochaj ojczyznę niełylko słowem ale i czynem.

3) Bądź karnym i posłusznym.

4) Pracę swą miłuj, obcą ceń i poważaj!

5) Zdrowie swe szanuj i hartuj ciało!

6) Bądź czystym i prawym, szanuj swą godność i" cześć!

7) Bądź stałym, słownym i punktualnymi

8) Miłuj i mów zawsze prawdę!

9) Bądź uprzejmym, zgodnym i koleżeńskim!

10) Bądź oszczędnym i wstrzemięźliwym.