ZEW!

Hej, rycerzu, wróg się zbliża,
Groźną wznosi dłoń!
On zatraty
Pragnie krzyża -
W faryzejskie skrywszy szaty
Zbójczą broń!


Chcesz zwycięstwo wziąć w udziale -
Gotuj się na bój!
Rzeźb swe serce
W ideale,
Wolę zaś ze złem w szermierce
W stali kuj!


Ryngraf Marji noś w swej duszy!
W nim zwycięstwa zew -
On szatana
Siłę skruszy!
Na nim chwała twa spisana
W świętych śpiew!