Słynniejsze nawrócenia
Drukuj

"L’Osservatore Romano" wylicza niektóre z ciekawszych nawróceń z ostatnich miesięcy.

W Anglji przystąpiła do Kościoła katolickiego pani Raymond Asqith, synowa byłego prezydenta ministrów.

W Szwecji nawróciła się panna Lovenskiold, należąca do jednej z najarystokratyczniejszych rodzin szwedzkich; jej ojciec był marszałkiem dworu króla Oskara II; wyrzekła się protestantyzmu w Rzymie przed kardynałem Pompili.

W Norwegji przyjął wiarę katolicką Sigrid Undset, jeden z wielkich pisarzy skandynawskich.

W Ameryce nawrócił się biskup rosyjsko - schizmatycki Dzubaij; na Filipinach pastor protestancki Catlin.

W Indjach przyjęła chrzest katolicki wdowa Ananth Chaslu, z rodziny królewskiej.

W Rzymie przyjął religję katolicką Arthur Muwroij Dale, pastor protestancki z Ladbrok. Nowy ten konwertyta należał swego czasu do anglikańskiego konwentu benedyktynów w Moling, który to konwent w r. 1918 przeszedł cały na religję katolicką, podobnie jak i - w tym samym czasie konwent Caldey.

W Anglji nawrócił się jeszcze pastor anglikański Rouse, znany ze swych prac nad spirytyzmem; trzech jego synów już dawniej przyjęło wiarę katolicką.

Dom św. Karola, założony przed pięciu laty w Hatfield dla nawróconych pastorów anglikańskich, chcących być kapłanami katolickimi, liczy obecnie 57 konwertytów z pośród kleru anglikańskiego.

Słynny lekarz angielski Fergusson, specjalista chorób podzwrotnikowych, zrezygnował ze swej posady urzędowej w Australji, celem studjowania filozolji i teologji w jednem z katolickich seminarjów angielskich.

W Monachjum generał baron von Reichlin-Meldegg, który odznaczył się w czasie wojny jako komendant fortecy, ukończył niedawno nowicjat i pod imieniem brata Antoniego złożył śluby zakonne u Franciszkanów w Dietfurt.

We Wilnie dnia 6 września celebrował swą pierwszą Mszę katolicką ex-archimandryta Morozow.