Ważne pytania i odpowiedzi
Drukuj

Ile jest w Polsce Rycerzy i Rycerek Niepokalanej?

Przeszło 35,000.

Ile rozchodzi się cudownych medalików?

Grube dziesiątki tysięcy.

Gdzie najwięcej czytają "Rycerza Niepokalanej"?

W Ostrowie Poznańskim, bo aż przeszło 2,300 egz.

Jak można stać się członkiem Milicji Niepokalanej?

Poprosić o to własnego Ks. Proboszcza, albo napisać wprost do nas podając imię i nazwisko, adres, zajęcie (można i wiek). W odpowiedzi przesyłamy medalik i dyplomik. Medalik należy zawiesić sobie na szyi i klęknąwszy odmówić zamieszczony na dyplomiku "Akt poświęcenia się N. M. P. Niepokalanej", a następnie codziennie odmawiać tamże zamieszczony akt strzelisty: "O Marjo bez grzechu poczęta i t. d." starając się przy tem gorliwie szerzyć ufność i miłość ku Niepokalanej, zyskiwać coraz nowych członków Milicji, szerzyć cudowny medalik zwłaszcza pomiędzy złymi i nieobyczajnymi, modląc się gorąco o ich nawrócenie (np. przez odmawianie różańca Św.) i zdobywać codzień więcej czytelników dla Jej "Rycerza".

Ile wynosi wpisowe?

Ile kto dać może i chce: więc każdy bez względu na to czy i ile przesłać może, do Milicji Niepokalanej może należeć.

A ile kosztuje prenumerata "Rycerza"?

Tak samo, na ile kogo stać. 1 tu więc każdy może otrzymywać i stale korzystać z Rycerza, bez względu na stan materjalny. Jako norma ponad którą przesłane kwoty wpisujemy na listę ofiar służy rocznie: w Polsce 1 zł. 50 gr.; w Japonji, Korei, na wyspie Formozie i Sachalinie 50 sen, (1 yena na 2 lata); w Anglji, Australji i Indjach Angielskich 1 shiling; we Francji i Indjach Franc, 8 franków: w Indjach Holenderskich 1 gulden; w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Chinach, na Filipinach i w innych krajach 50 cent. (1 dolar na 2 lata).